Skript pre zámeny podľa zoznamu – InDesign

Súčasťou InDesign je aj skript „FindChangeByList.jsx“, ktorý umožňuje prevádzať zámeny definované ako zoznam v textovom „txt“ súbore a poukazuje hlavne na mohutnosť GREP zámen. Pretože v praxi je zvyčajne potrebné mať definovaných viacero viac-menej nezávislých zoznamov, je práca so základným skriptom pomerne nepohodlná, a preto sme pripravili upravené verzie skriptu, ktoré prácu v tomto smere značne uľahčujú.


Základná úprava spočíva v tom, že všetky zoznamy musia byť uložené v podadresári „ZamenyPodlaZoznamu“ adresára, kde sú uložené skripty, ktoré s nimi pracujú (ak sú v OS Windows skripty uložené povedzme v adresári „C:UsersPouzivatelAppDataRoamingAdobeInDesignVersion 8.0cs_CZScriptsScripts Panel“, tak zoznamy musia byť uložené v adresári „C:UsersPouzivatelAppDataRoamingAdobeInDesignVersion 8.0cs_CZScriptsScripts PanelZamenyPodlaZoznamu“).

Skripty v prvom kroku načítajú z adresára „ZamenyPodlaZoznamu“ zoznam všetkých „txt“ súborov, takže ich prípadné rozširovanie je prakticky neobmedzené – stačí do tohto adresára uložiť nový súbor. Pretože zoznam sa načítava v abecednom usporiadaní, je vhodné, ako uvidíte ďalej, pomenovať súbory tak, aby názvy zodpovedali poradiu, v akom chcete zámeny prevádzať – dá sa to zabezpečiť napríklad tak, že názov začína poradovou číslicou.

Skripty umožňujú zámeny na úrovni dokumentu, vybraného článku a označeného textu (možnosti sa zobrazujú dynamicky podľa toho, či je vybraný článok alebo označený text).

Prvý skript „ZamenyPodlaZoznamu-Viacere.jsx“ zobrazí všetky názvy súborov zámen ako zaškrtávací zoznam, v ktorom si môžete označiť, ktoré zámeny chcete previesť. Zámeny sa prevádzajú presne v zobrazenom poradí a práve tu je vidieť potrebu ich správneho pomenovania. Okrem toho skript umožňuje, ako „nultý“ krok, vytvoriť v dokumente znakové štýly „Bold“, „Italic“ a „Bold Italic“. Samozrejme, ak tieto štýly už existujú, zaškrtnutie tejto voľby nový štýl nevytvorí, a preto ho nie je potrebné rušiť. Pretože v zozname zámen, ktorý prikladáme ku skriptom, je aj možnosť nastavenia znakových štýlov, je táto možnosť veľmi užitočná. Skript si výber spúšťaných zámen zapamätá v pracovnom súbore, takže pri opätovnom spustení automaticky ponúkne posledne prevedený výber zámen. Samozrejme, pri prípadnom odstránení alebo pridaní nového zoznamu sa výber „rozhádže“, čo však nemôže byť na prekážku – prejaví sa to iba raz pri prvom spustení po zmene.

ZamenyPodlaZoznamu-Viacere
Druhý skript „ZamenyPodlaZoznamu-Jedna.jsx“ funguje podobne ako predchádzajúci s tým rozdielom, že zoznam súborov ponúkne ako rozbaľovací zoznam, z ktorého je možné vybrať iba jeden súbor so zámenami. Tak isto ponúka vytvorenie znakových štýlov „Bold“, „Italic“ a „Bold Italic“ ale, pravdaže, nepamätá si, ktoré zámeny boli spustené.

ZamenyPodlaZoznamu-Jedna

Ako posledný skript, ktorý vám dnes ponúkame, je skript „ZamenyPodlaZoznamu-Nahravanie.jsx“. Je to upravený skript „RecordFindChange“ od Martina Fishera, ktorý umožňuje nahranie zámeny, ktorá je uvedená v InDesign dialógu „Úpravy – Hledat a nahradit“, do textového súboru vo formáte, aký je potrebný pre vyššie dva menované skripty. Upozorňujeme, že pre správne fungovanie skriptu musí byť tento dialóg otvorený a musí obsahovať definíciu zámeny – skript ju kopíruje a upravuje práve z tohto okna. Skript štandardne ponúka vytvorenie súboru „ZamenyPodlaZoznamu-Nahravanie.txt“ v adresári „ZamenyPodlaZoznamu“, kde ho môžete premenovať či prípadne skopírovať záznam do iného, už existujúceho zoznamu a tento súbor následne vymazať (vytvorený súbor môžete prípadne okamžite otvoriť v textovom editore – je to jedna z volieb). Pravdaže, ak ho ponecháte v adresári „ZamenyPodlaZoznamu“, zobrazí sa aj v zozname súborov zámen vyššie uvedených skriptov.

ZamenyPodlaZoznamu-Nahravanie

Na záver je potrebné uviesť, že zoznamy zámen boli čiastočne inšpirované záznamami z prednášok Únie grafického dizajnu a tam zverejnených zoznamov pre zámeny. Vlastné zámeny obsahujú nastavenia rôznych medzier (nielen nezalomiteľné, ale aj šestinové či osminové), pričom tieto nastavenia sú inšpirované knihou Martina Pecinu „Knihy a typografie“. Okrem toho niektoré súbory zámen reagujú na iné skripty, ako sú napr. zámeny spojovníkov na konci riadka. Všetky zámeny obsahujú stručný komentár z ktorého si môže každý pozrieť, o akú zámenu sa jedná. Tak isto sú v súboroch „predpripravené“ niektoré ďalšie zámeny (sú uvedené ako komentáre) pre prípad, že by ich chcel niekto využiť. Zároveň upozorňujeme, že napr. v jednoznakových spojkách nie je nastavená zámena obyčajnej medzery za nezalomiteľnú za spojkou „a“ (s výnimkou prípadov, kedy je spojka a za interpunkčným znamienkom), pričom sme pri tomto vychádzali z článku „O jedné vraždě a jejím možném odčinění

stiahnuť skript

 

Július Pastierik
preludi.eu
ru.preludi.eu
obchod.preludi.eu

 

 

Ďalšie diely seriálu

2 comments
Napísať odpoveď pre julo Zrušiť odpoveď


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Stiahnite si písmo Mountecarlo zadarmo!

Dnes pre vás máme tip na tento script font, ktorý si môžete stiahnuť na portáli Creative Market. Ďalšie…