Rozmery papiera

Rozmery papiera podľa ISO/DIN (v mm)

A- B- C- D- E-
-0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
-1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 545 × 771
-2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 385 × 545
-3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 272 × 385 400 × 560
-4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 192 × 272 280 × 400
-5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 136 × 192 200 × 280
-6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 96 × 136 140 × 200
-7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 68 × 96
-8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
-9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
-10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

 

Rozmery obálok podľa ISO/DIN (v mm)

Formát Veľkosť Formát obsahu
DL 100 × 220 1/3 A4 (dvakrát prehnutá A4)
C7/C6 81 x 162 1/3 A5 (dvakrát prehnutá A5)
C6 114 × 162 A6 (dvakrát prehnutá A4)
C6/C5 114 × 229 1/3 A4 (dvakrát prehnutá A4)
C5 162 × 229 A5 (jedenkrát prehnutá A4)
C4 229 × 324 A4
C3 324 × 458 A3
B6 125 × 176 obálka pre formát C6
B5 176 × 250 obálka pre formát C5
B4 250 × 353 obálka pre formát C4
E4 280 × 400 B4

 

Rozmery používané v USA a Kanade

Názov Veľkosť (palce) Veľkosť (mm) Pomer strán
Quarto 10 × 8 254,0 × 203,2 1,25
Foolscap 13 × 8 330,2 × 203,2 1,63
Letter 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
8 × 10½ 203,2 × 266,7 1,31
Legal 8½ × 14 215,9 × 355,6 1,65
Ledger / Tabloid 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
Executive 7¼ × 10½ 184,15 × 266,7 1,45
Post 15½ × 19¼ 393,7 × 488,95 1,24
Crown 15 × 20 381,0 × 508,0 1,33
Large post 16½ × 21 419,1 × 533,4 1,28
Demy 17½ × 22½ 444,5 × 571,5 1,29
Medium 18 × 23 457,2 × 584,2 1,28
Royal 20 × 25 508,0 × 635,0 1,25
Elephant 23 × 28 584,2 × 711,2 1,22
Double Demy 23½ × 35 596,9 × 889,0 1,49
Quad Demy 35 × 45 889,0 × 1143,0 1,29
STMT 5½ x 8½ 139,7 × 215,9 1,55
A 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
B 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
C 17 × 22 431,8 × 558,8 1,29
D 22 × 34 558,8 × 863,6 1,55
E 34 × 44 863,6 × 1117,6 1,29

Ďalšie zaujímavé informácie o rozmeroch papiera nájdete tu.

 

zdroj: wikipedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *