A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X
Le Li Lo

Leading

Označuje hodnotu zvislého priestoru medzi riadkami textu. Konkrétne je to vzdialenosť od baselineu jedného riadku k baselineu druhého riadku, ktorý sa nachádza bezprostredne pod alebo nad. Bežne sa vyjadruje v bodoch. Po našom riadkovanie :).

Left justified

Text, ktorý je zarovnaný k pravému okraju. Nazýva sa aj „flush left“.

Legibility

Pod týmto pojmom rozumieme to, ako ľahko sa čitateľov daný text číta. Túto skutočnosť bližšie ovplyvňuje napr. tón písma v spojení s pozadím, na ktorom sa text nachádza.

Letter spacing

Pozri kerning.

Ligated

Druh písma, ktorého jednotlivé znaky sú prepojené. Dvojice písmen ako napr. „fi“ či „al“ môžu byť spojené v niektorých prípadoch aj vtedy, ak ostatné znaky nie sú.

Logo

Jedinečný grafický dizajn kombinujúci písmo a vizuálne prvky, ktorého primárnou úlohou je zabezpečiť identifikáciu spoločnosti, ktorú reprezentuje. Obvykle býva chránené proti kopírovaniu. Je súčasťou všetkých prezentačných a komunikačných materiálov daného podniku.

Logotype

Jedná sa o písmo, ktoré je použité v logu.

Lowercase

Znaky konkrétneho fontu, ktoré sú malé. Tento termín je odvodený od skutočnosti, že v minulosti boli malé písmená uložené v spodnom oddelení úložného systému tzv. „lower case“.