A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X
Le Li Lo

Leading

Označuje hodnotu zvislého priestoru medzi riadkami textu. Konkrétne je to vzdialenosť od baselineu jedného riadku k baselineu druhého riadku,…

Left justified

Text, ktorý je zarovnaný k pravému okraju. Nazýva sa aj „flush left“.

Legibility

Pod týmto pojmom rozumieme to, ako ľahko sa čitateľov daný text číta. Túto skutočnosť bližšie ovplyvňuje napr. tón…

Ligated

Druh písma, ktorého jednotlivé znaky sú prepojené. Dvojice písmen ako napr. „fi“ či „al“ môžu byť spojené v niektorých prípadoch…

Logo

Jedinečný grafický dizajn kombinujúci písmo a vizuálne prvky, ktorého primárnou úlohou je zabezpečiť identifikáciu spoločnosti, ktorú reprezentuje. Obvykle býva…

Logotype

Jedná sa o písmo, ktoré je použité v logu.

Lowercase

Znaky konkrétneho fontu, ktoré sú malé. Tento termín je odvodený od skutočnosti, že v minulosti boli malé písmená uložené…