Ligated

Druh písma, ktorého jednotlivé znaky sú prepojené. Dvojice písmen ako napr. „fi“ či „al“ môžu byť spojené v niektorých prípadoch aj vtedy, ak ostatné znaky nie sú.