Legibility

Pod týmto pojmom rozumieme to, ako ľahko sa čitateľov daný text číta. Túto skutočnosť bližšie ovplyvňuje napr. tón písma v spojení s pozadím, na ktorom sa text nachádza.