Lowercase

Znaky konkrétneho fontu, ktoré sú malé. Tento termín je odvodený od skutočnosti, že v minulosti boli malé písmená uložené v spodnom oddelení úložného systému tzv. „lower case“.