Logo

Jedinečný grafický dizajn kombinujúci písmo a vizuálne prvky, ktorého primárnou úlohou je zabezpečiť identifikáciu spoločnosti, ktorú reprezentuje. Obvykle býva chránené proti kopírovaniu. Je súčasťou všetkých prezentačných a komunikačných materiálov daného podniku.