Left justified

Text, ktorý je zarovnaný k pravému okraju. Nazýva sa aj „flush left“.