Ben Nathan

Zveme vás na závě­reč­nou před­nášku v rámci cyklu de.sign, která se usku­teční 18. lis­to­padu v Praze od 19.00 v Goethe Insti­tutu a 19. lis­to­padu od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Ten­to­krát bude hos­tem izra­el­ský typo­graf a desig­nér Ben Nathan.

Ben Nathan je vyni­ka­jící izra­el­ský typo­graf, který za jedno ze svých písem nedávno zís­kal pres­tižní oce­nění TDC excellence in type design. Kromě tvorby písma se věnuje navr­ho­vání tis­ko­vin nebo webo­vých strá­nek pro nej­růz­nější neziskové a kul­turní orga­ni­zace. Mezi jeho pro­jekty patří např. replika nápisu s desa­te­rem na kamen­ných des­kách v syna­goze v Českém Krumlově.

ben-300x300

Ben Nathan je absol­ven­tem jeruza­lém­ské Aka­de­mie umění a designu Bez­a­lel. Mezi jeho pro­jekty také patří např. spo­lu­práce při rekon­strukci syna­gogy v Českém Krumlově, pro kte­rou navrhl repliku nápisu s 10 při­ká­zá­ními na kamen­ných des­kách. Kom­pletní port­fo­lio najdete na www.hafontia.com.

Shabtai-730x1024 ben_nathan_3-723x1024 hafontia1

Pridaj komentár


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Otvorená výzva festivalu Tehláreň

Vyhlasujeme otvorenú výzvu druhého ročníka umeleckého festivalu Tehláreň, ktorého zámerom je poskytnúť priestor pre súčasné umenie najmä z tvorby mladých začínajúcich umelcov alebo študentov umenia. Festival sa uskutoční v auguste 2020 v Liptovskom Mikuláši.
pokračovanie článku

Ach, tie obaly – 20/20®

Riley & Riley Ltd. prodávají nápoj, který slibuje, že je prevencí kocoviny – je to směs vitamínů, rehydratačních…
pokračovanie článku

Mockup tričiek zadarmo!

Dnes pre vás máme tip na mockup trička, s ktorým môžete svoje návrhy prezentovať realistickým spôsobom.
pokračovanie článku

Fialová Biela noc

Kto stál za vizuálnou identitou Bielej noci – festivalu súčasného umenia, ktorý sa uskutočnil poslednú jeseň v Košiciach a Bratislave?