Výsledky výběrové poroty mezinárodní přehlídky 27. Bienále Brno 2016

Mezinárodní přehlídka je tradiční součást Bienále Brno. Letos poprvé na ni bylo možné práce přihlašovat výhradně elektronicky a to v době od října 2015 do půlky ledna 2016. Zaslané ukázky musely být vytvořené mezi 1. lednem 2012 a 31. prosincem 2015, tedy v posledních čtyřech letech.

Na základě otevřené výzvy bylo přihlášeno celkem 878 přihlášek od 1222 autorů z 53 zemí, zaměřených na projekty z oblasti grafického designu, které svým rozsahem tvoří menší celky nebo soubory — edice, vizuální identity a dlouhodobé spolupráce.

bb2016_porota034_1
Foto: archiv Moravské galerie v Brně

Jednání výběrové komise proběhlo ve dnech 1. a 2. února 2016 v prostorách Moravské galerie v Brně. Porota, jejímiž členy byli Oliver Klimpel (DE), Serge Rompza (DE/NO), Tereza Rullerová (CZ), Ľubica Segečová (SK) a Willi Schmid (AT), vybrala 46 prací od 68 autorů z 15 zemí. Autoři vybraných prací budou osloveni a následně zašlou fyzické exponáty na výstavu.

Nejvíce zastoupenými státy jsou Česká republika (106), Taiwan (99), Japonsko (86), Německo (86), Spojené státy (58), Čína (51), Polsko (36), Nizozemí (36), Švýcarsko (35) a Irán (32).

Výběrová porota posoudila především přístupy a způsoby řešení konkrétních zadání a estetickou a funkční kvalitu artefaktů, to vše též s ohledem na prostorová omezení výstavních sálů.

Vítězný projekt na Mezinárodní přehlídce vybere Mezinárodní porota, sestavená z významných osobností grafického designu a udělí i řadu dalších cen, mezi nimi Grand Prix 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno — Cenu ministra kultury ČR, Cenu primátora města Brna a Cenu Českých center určenou grafickému designérovi do 35 let. Ceny budou vyhlášeny 16. června 2016 při příležitosti otevření 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2016.

Vyjádření výběrové poroty

Během dvou dlouhých a intenzivních dnů jsme od rána do večera pečlivě studovali téměř 900 přihlášek. Tato prohlídka nám poskytla zevrubný, zajímavý a vypovídající vhled do různých forem praxe grafického designu; měli jsme skvělou příležitost zhlédnout velké množství přihlášených prací pocházejících z nejrůznějších mezinárodních kontextů, porovnat společná témata i identifikovat diametrálně odlišné zájmy a kulturní náhledy. Moc se nám to líbilo.

Od určité kvalitativní úrovně byly přihlášené práce po koncepční a formální stránce relativně homogenní a lze říci, že zřetelně chyběly extrémní, či řekněme nekonformní a vysoce idiosynkratické polohy — jakkoli překvapivé či naopak málo překvapivé se to může jevit. Rádi bychom také byli zařadili více projektů z komerční sféry, stejně jako více projektů, odehrávajících se v určitém časovém úseku či vyskytujících se výhradně online, případně prací, které fungují mimo konvenční formáty a média…

Celkově jsme svůj úkol pojali jako nastolení zajímavé rovnováhy mezi zavedenými a začínajícími grafickými designéry, mezi konceptuálně zaměřenými pracemi a projekty zdůrazňujícími řemeslné zpracování nebo experimentaci. Vzhledem k tomu, že celkově byly práce relativně srovnatelné, jsme upřednostňovali takové polohy, které dosud nejsou tolik veřejně známé, namísto prezentace již dostatečně propagovaného designu a designérů, což nám umožnilo zviditelnit alternativy a okrajovou tvorbu. Kromě toho nám připadalo důležité vybrat na přehlídku práce, vyjadřující se k aktuálním otázkám praxe grafického designu, na které jsme chtěli upozornit, například často anonymní tvorbu interních designérských týmů v institucích, nebo okrajovým formám designu, jenž působí mimo platné formální kódy.

K naprosté většině závěrů jsme dospěli jednomyslně a vyčlenili jsme si dostatek času, abychom mohli náležitě prodiskutovat zásadní premisy. V souladu se zadáním se náš výběr jednoznačně podřídil letošnímu rozhodnutí pořadatelů zvolit vcelku odlišnou koncepci výstavy a instalace při vědomí všech nových příležitostí i některých omezení z toho plynoucích. Z tohoto pohledu byl proces našeho výběru nezvyklý a napínavý — s přihlédnutím ke skutečnosti, že zapracování finálního výběru exponátů do konsistentních instalací teprve přijde. S ohledem na návštěvníky Bienále Brno jsme se při výběru přikláněli k projektům, jimž bude tento druh výstavní prezentace svědčit. Už teď jsme velmi zvědaví a těšíme se na definitivní podobu přehlídky.

Náš výběr si klade za cíl nabídnout poučený obraz praxe grafického designu, vyzdvihnout její neprošlapané cesty a podnítit diskusi. Doufáme, že spolu s tímto stručným vysvětlením našeho postupu nám to umožní přinášet inspiraci a zároveň demystifikovat grafický design a jeho hodnocení.

S přátelským pozdravem,
Serge Rompza (předseda poroty)
Oliver Klimpel
Tereza Rullerová
Willi Schmid
Ľubica Segečová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Ekoplagát v Žiline stále kráča ďalej

Na jeseň tohto roku sa v Žiline uskutoční už 13. ročník Ekoplagátu, medzinárodného trienále, ktoré predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy…