Úpravy východového riadka odseku – InDesign

Podľa typografických pravidiel by mal východový riadok odseku spĺňať dve jednoduché podmienky:

  1. Východový riadok nemá byť kratší, ako je odseková zarážka.
  2. Odsadenie od pravého okraja má byť väčšie, ako je odseková zarážka alebo má byť východový riadok roztiahnutý na celú šírku sadzby.

Viac informácií si môžete prečítať v literatúre, odporúčame Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie.

Tieto dve jednoduché podmienky sa dajú v prostredí Indesignu riešiť rôznym spôsobom, niektoré z nich si teraz uvedieme.

Odsadenie pravého okraja sa dá nastaviť v štýloch odseku cez parameter „Odsadenie posledného riadku“, resp. sa dá nastaviť blokové zarovnanie všetkých riadkov. Blokové zarovnanie všetkých riadkov sa síce nehodí pre všetky odseky, avšak má svoje nezanedbateľné miesto, pretože takýto odsek dokážete využiť nielen na riešenie problematických koncov východových riadkov, ale, čo je mnohokrát ešte dôležitejšie, aj na odstraňovanie sirôt, pretože východový riadok, ktorý je roztiahnutý na celú šírku sadzby sa za sirotu nepovažuje.

Pre praktickú prácu je preto vhodné vytvoriť v InDesigne tri štýly odseku – „základný“, ktorý má nastavené klasické zarovnanie do bloku; „stiahnutý“, ktorý má nastavené odsadenie posledného riadku a „roztiahnutý“, ktorý má nastavené blokové zarovnanie všetkých riadkov. Pravdaže, pokiaľ robíte komplikovanejšiu sadzbu, musíte si pripraviť takéto štýly pre viaceré druhy odsekov, ako je prvý odsek, bežné odseky atď. To je však už iná problematika, ktorej sa teraz nebudeme venovať.

01-Styl_stiahnuty

Štýl stiahnutý

 

02-Styl_roztiahnuty

Štýl roztiahnutý

 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že bude postačovať, ak sa pre celý text použije štýl odseku s nastaveným odsadením posledného riadku. Toto riešenie však nie je vhodné ani pre východové riadky, ktoré sú kratšie, ako odseková zarážka, a skrýva aj iné úskalia, pretože InDesign (aj pri pomerne malom odsekovom odsadení) východový riadok niekdy nezúži, ale naopak, k odseku pridá ešte ďalší riadok.

Presne naopak sa InDesign niekedy správa pri východových riadkoch, ktoré sú roztiahnuté na celú šírku sadzby – pri nastavení takéhoto štýlu odseku namiesto „rozpálenia“ posledného riadku ho stiahne k riadku predchádzajúcemu, čím sa zníži počet riadkov odseku o jeden.

Zo spomínaného správania InDesignu je už mnohým jasné, že používanie uvedených štýlov odsekov sa dá veľmi výhodne využiť aj pri odstraňovaní vdov a sirôt – upozorňujeme iba na to, že nefunguje absolútne u všetkých východových riadkov a niekedy sa musí siahnuť aj na iné možnosti, ako je napríklad špecifické rozdelenie slov v príslušnom odseku, zviazanie slov pomocou nedeliteľnej medzery, úprava rozostupu znakov a pod. Tieto možnosti však ponecháme na skúmanie láskavým čitateľom.

Úpravy východových riadkov pomocou štýlov odsekov vrátane nastavenia príslušných parametrov týchto štýlov je najlepšie vidieť na priložených obrázkoch (boli urobené pri sadzbe reálnej knihy).

03-Zakladne_zobrazenie

Základné zobrazenie

 

04-Pridanie_riadku_pomocou_stiahnutia

Pridanie riadku pomocou stiahnutia

 

05-Zakladne_zobrazenie

Základné zobrazenie

 

06-Ubranie_riadku_pomocou_roztiahnutia

Ubranie riadku pomocou roztiahnutia

 

Pre lepšiu prácu sme zároveň pripravili skript (ZarazkyOdsekov.jsx), pomocou ktorého dokážete vykresliť vodiace čiary na okrajoch sadzobného obrazca, takže hneď vidíte, či východový riadok spĺňa alebo nespĺňa typografické pravidlá. Pre úspešné vytvorenie vodiacich čiar je potrebné, aby ste si na vzorovej stránke pripravili rámce zodpovedajúce sadzbe a tieto označili (vybrali). Skript po zadaní veľkosti odsekovej zarážky vykreslí v každom z označených rámcov ľavú a pravú vodiacu čiaru, takže v jednom kroku ich môžete vykresliť vo všetkých stĺpcoch ľavej aj pravej strany dokumentu. Ako východiskovú hodnotu odsekovej zarážky skript ponúka veľkosť mriežky účiaria (v bodoch). Vodiace čiary sa vykreslia vo vrstve (ak neexistuje, tak sa vytvorí) „ZarazkyOdsekov“.

07-Nastavenie_vodiacich_ciar

Nastavenie vodiacich čiar

 

08-Vykreslene_vodiace_üiary

Vykreslenie vodiacej čiary

 

Pretože mnohí používatelia potrebujú na vzorovej strane zadefinovať aj záhlavie či zápätie, pripravili sme druhú verziu skriptu (ZahlavieZapatie.jsx), v ktorom okrem veľkosti odsekovej zarážky môžete zadať výšku záhlavia a zápätia a ich odsadenie od označených rámcov. Skript okrem vodiacich čiar (tak isto, ako predchádzajúci skript, ich vykreslí vo vrstve „ZarazkyOdsekov“) vytvorí podľa zadaných hodnôt (prednastavená hodnota pre zadávanie všetkých veľkostí je bod) v základnej vrstve textové rámce pre záhlavie a zápätie. Ak nechcete záhlavie alebo zápätie vytvoriť, je potrebné zadať nulovú výšku. Zadané údaje si skript odpamätá do pracovného súboru (ZahlavieZapatie_nastavenia.txt) a pri opätovnom spustení ich použije ako prednastavené hodnoty. Pokiaľ tento súbor neexistuje, skript použije ako východziu hodnotu veľkosť mriežky účiaria a jej násobky.

09-Nastavenie_zahlavia_zapatia_vodiacich_ciar

Nastavenie záhlavia zápätia vodiacich čiar

 

10-Vykreslenie_zahlavia_zapatia_vodiacich_ciar

Vykreslenie záhlavia zápätia vodiacich čiar

 

Na záver upozorňujeme, že hoci je v skriptoch uvedený text „Odseková zarážka“, nenastavuje sa táto hodnota v štýloch odsekov, ale text iba upozorňuje, k čomu sa vodiace čiary vzťahujú.

Stiahnuť skripty

 

Július Pastierik
preludi.eu
ru.preludi.eu
obchod.preludi.eu

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Veľký update pre Photoshop CC – Generator

Keď Creative Cloud v júni prišiel, bol prelomový najmä v tom, čo ponúkal svojim užívateľom. Prepojenie jednotlivých súčastí platformy ako…
pokračovanie článku

Typografia – pravidlá a pojmy I.

Typografia, ako určitá forma umenia a techniky navrhovania písiem, má dôležité miesto v živote dizajnéra. Nejde iba o výber jedného či…
pokračovanie článku

Tutorial – Ako odstrániť tetovanie v PS

Niekedy sa vyskytnú situácie, kedy je potrebné tetovanie zamaskovať, aj keby bolo akokoľvek pekné. Užitočný videonávod vám poradí,…