Soutěž o návrh jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova

Statutární město Přerov vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu, jejímž základem bude značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem města ve všech jeho aktivitách.

Značka by měla sestávat z grafického symbolu, logotyp z grafického symbolu a ze slovního označení „Přerov“. Značka a logotyp by měly být nadčasové, originální, výstižné, nezaměnitelné, elegantní, komunikativní a zároveň srozumitelné a jednoduché.

Typ soutěže a účastníci soutěže o návrh

Soutěž o návrh je vyhlášena jako dvoukolová veřejná v 1. kole anonymní, v 2. kole neanonymní. Soutěž o návrh je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Účastníkem soutěže o návrh může být kterákoliv fyzická i právnická osoba se zastoupením fyzických osob, které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele a zastupitelé; dále členové pracovní skupiny zabývající se problematikou jednotného vizuálního stylu města Přerova a členové poroty i osoby jim blízké (tj. jejich rodinní příslušníci).

Požadovaný rozsah a zpracování návrhů pro první kolo

V prvním kole účastníci soutěže o návrh předloží zadavateli návrh spolu s vyplněnou přihláškou uvedenou v příloze č. 1 těchto podmínek. Každý návrh musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 2. Všechny návrhy budou předloženy fyzicky (1x na podlepené desce a 1x na běžném výkrese) a současně v elektronické podobě na jednom nosiči CD/DVD. Nosič ani návrh nebudou označeny jménem účastníka soutěže o návrh. Návrhy musí být povinně ve formátu PDF, další formáty např. AI, EPS atd. jsou dobrovolné.

Termín a způsob odevzdání návrhů pro první kolo

Účastník soutěže o návrh předloží zadavateli návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou písemnou přihlášku nejpozději 6. ledna 2016 do 12.00 hodin. Tento termín se považuje za uzávěrku prvního kola soutěže. Přihláška spolu s návrhem musí být do uvedené doby doručena na adresu Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov a to prostřednictvím pošty, kurýrní služby nebo osobně na podatelně v budově magistrátu.

 

Další informace zde.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť