Otvorenie výstavy súťaže návrhov Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018 v Galérii MEDIUM.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na výstavu architektonicko-urbanistickej medzinárodnej súťaže návrhov Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018, ktorej témou bol v prvej etape návrh internátu s jedálňou, technologického pavilónu a parkovacích plôch a výhľadovo aj ďalších prevádzok Art Campusu v areáli Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Drotárskej ceste.

Otvorenie výstavy súťažných návrhov, prezentácia výsledkov súťaže, predstavenie publikácie zo súťaže a tlačový brífing s médiami, za účasti zástupcov VŠVU, zástupcov medzinárodnej poroty, zástupcov víťazného a ocenených architektonických ateliérov a zástupcov spracovateľa súťažných podmienok, sa bude konať v piatok 22.2.2019 o 15:30 hod. v Galérii MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18 v Bratislave.

Súťaž bola vyhlásená dňa 25.10.2018. V termínoch 9.11.2018 a 3.12.2018 prebiehali obhliadky územia a interiérových priestorov existujúcej budovy VŠVU. Súťažné návrhy sa podávali cez systém Eranet do 21.1.2019 do 15:00 hod. Porota v zložení: univ. dipl. Ing. arch. Aljoša Dekleva, M.Arch. (Dist)AA(Slovinsko), Mag. arch. Ernst J. Fuchs(Rakúsko), doc. Mgr. Akad. arch. Roman Brychta(ČR), prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek (ČR), prof. Akad. arch. Imrich Vaško(SR), doc. Akad. mal. Pavel Choma (SR), prof. Ing. Akad. soch. Štefan Klein(SR) a náhradník poroty: Ing. arch. Peter Jurkovič (SR)zasadla dňa 29. a 30.1.2019. Všetky posudzované súťažné návrhyboli spolu s hodnoteniami poroty a výsledkamizverejnené na stránke www.artcampus.skdňa 6.2.2019.

V súťaži boli posudzované návrhy 30 architektonických ateliérov zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Španielska a Portugalska. Porota ocenila 3 súťažné návrhy a odmenila 4 súťažné návrhy.

1. cenu získal ateliér SLLA – autormi víťazného súťažného návrhu sú Michal Sulo a Miriam Lišková (SR), 2. miesto získal ateliér CHYBIK+KRISTOF Asociated Architects – autormi návrhu sú Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, prof. Ing. Chybík, CSc., Ing. arch. Martin Křivánek a Ing. arch. Peter Chaban (ČR) a 3. cenu porota udelila ateliéru A B.K.P.Š. – autormi návrhu sú Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavel Paňák, Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý ml. (SR).

Porota rozdelila odmeny štyrom ateliérom: DI Andreas Marth/AllesWirdGut Architektur (Rakúsko), Ing. arch. Andrej Olah/GRAU (SR), Ing. arch. Ilja Skoček (SR) a Ing. arch. Márius Žitňanský / Ing. arch. Vladimír Šimkovič (SR). 23

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vznikla v roku 1949 a je najväčšou umelecko-vzdelávacou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. V roku bol 1981 prijatý a neskôr aj sčasti zrealizovaný návrh prof. Dušana Kuzmu na výstavbu nového komplexu VŠVU v areáli na Drotárskej ceste 44.              Hlavná výučbová budova je torzom modernistického monolitu pôvodného návrhu – jej tretí blok sa nepodarilo postaviť, rovnako aj ďalšie budovy a súčasti akademického kampusu. Koncom 20. storočia bolo nutné pristúpiť k nadstavbe budovy, projekt bol vedený pedagógom VŠVU prof. Akad. arch. Ing. arch. Jánom Bahnom a Mgr. art. Igorom Palčom.

Dnes už hlavná výučbová budova nevytvára dostatočné infraštruktúrne a prevádzkové podmienky pre vysokoškolské umelecké vzdelávanie, udržanie interdisciplinarity štúdia či interakcie v rámci tvorivých procesov medzi jednotlivými katedrami, neposkytuje dostatočné priestory pre zavádzanie nových technológií a inštaláciu prístrojových zariadení a nedáva priestorové možnosti pre flexibilnú organizáciu výučbových procesov.

Okrem toho – chýbajúci internát s jedálňou už od založenia školy neposkytuje študentom VŠVU štandardné podmienky k štúdiu a výrazne znižuje jej konkurencieschopnosť v medzinárodnom vysokoškolskom a umeleckom vzdelávacom prostredí.

Tieto zariadenia vrátane súčasnej budovy budú v budúcnosti tvoriť ucelený umelecko-vzdelávací komplex, v ktorom sa budú uskutočňovať takmer všetky akademické činnosti VŠVU. Očakávame, že architektonicko-urbanistické riešenie komplexu bude svojim charakterom, výrazom a kvalitou vyjadrovať:

  • spoločenský význam a dlhodobé postavenie VŠVU ako špičkovej umelecko-vzdelávacej inštitúcie v domácom a medzinárodnom kontexte,
  • kultúrny význam a stabilnú pozíciu VŠVU ako jednej z mienkotvorných inštitúcii v rámci domácej umeleckej scény,
  • široký mediálny rozsah vzdelávacieho programu a interdisciplinárny systém výučby, ktoré demonštrujú jej výnimočné postavenie,
  • dynamiku ambiciózneho zámeru extenzívneho inštitucionálneho rozvoja a intenzívneho pôsobenia na faktory kvality umeleckého vzdelávania,
  • demonštráciu zavedenia progresu do akademickej prevádzky, inštitucionálnej identity a inštitucionálnej kultúry VŠVU
  • silný emocionálny účinok, posilňujúci hodnotu inštitúcie, miesta a danej lokality.

 

Otvorenie výstavy a brífing:
piatok 22.2.2019 o 15:30 hod., Galéria Medium,
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava.

Sprístupnenie výstavy pre verejnosť:
23.2.2019

Trvanie výstavy:
23.2. – 17.3.2019

Zdroj ďalších informácií:
http://artcampus.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Národní cenu za studentský design 2018

DESIGN CABINET CZ s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015 vypisují 28. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2018…