LETNÝ PRIESKUM 2015 – verejná prezentácia semestrálnych prác študentov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na LETNÝ PRIESKUM 2015 – verejnú prezentáciu semestrálnych prác študentov.

Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava – architektúra, maľba
Drotárska cesta 44, Bratislava – dizajn, fotografia, grafika, intermédiá a multimédiá, reštaurovanie, socha, textilná tvorba, úžitkové umenie, vizuálna komunikácia
Koceľova ulica 23, Bratislava – maľba

Piatok – nedeľa, 15. – 17. mája 2015 od 9.00 do 18.00 hod.

 

PRIESKUM je tradičným podujatím oboznamujúcim verejnosť s najnovšími tendenciami, ktoré formujú študentov katedier architektúry, dizajnu, fotografie, grafiky, intermédií a multimédií, maľby, reštaurovania, sochy, textilnej tvorby, úžitkového umenia a vizuálnej komunikácie. Predstavuje to najčerstvejšie umenie a nekonvenčné pohľady mladých umelcov na svet okolo nás.

Počas letného semestra akademického roka 2014/2015 sa študenti VŠVU venovali aj týmto témam:

V Ateliéri S+M+L_XL Kov a šperk pod vedením prof. Karola Weisslechnera dostali zadanie Prstene – pre dvojicu, študenti mali vytvoriť prstene inšpirované radosťou z interakcie, vzťahom, vtipom, túžbou, láskou. Ďalšími zadaniami boli Stolovanie – nádoba, Kameň – autorským spôsobom pretransformovať kameň do novej reality, v tejto téme mali študenti vytvoriť kolekciu šperkov alebo objektov, ktoré by priniesli nový pohľad na túto pravekú matériu. Študenti 1. ročníka magisterského stupňa štúdia mali vytvoriť súpravu plesových šperkov pri príležitosti Plesu Matice slovenskej. V Ateliéri Sklo, ktorý vedie Mgr. art. Patril Illo, dostali študenti niekoľko tém: Bublina, Dizajn skleneného nábytku alebo pracovali na vlastných témach.

Ateliér mal+by doc. Klaudie Kosziby nemá jednu spoločnú tému. Študentky sa venovali témam Medzi prirodzenosťou a umelosťou, Okolie obrazu, Odtiene skutočnosti, Platonický vzťah. Všetky práce budú inštalované a sprístupnené v ateliéroch na Koceľovej 23.

Na Katedre grafiky a iných médií, v rámci predmetu Techniky a metódy ilustračnej tvorby pod vedením Mgr. art. Ľuba Paľa bolo zadaním Zinové spracovanie ilustračného námetu s použitím čierno-bielej. Študenti v Ateliéroch prof. Jančoviča, prof. Kállaya a prof. Kolenčíka pracovali na individuálnych zadaniach.

Ateliér kreatívnej fotografie MgA. Mira Švolika pracovali na rôznych témach – Ľudská postava, Kto som, Fotografia a poézia, Sladkosti, a ďalšie.

V Ateliéri Laboratórium fotografie prof. Ľuba Stacha študenti dostali jednotné zadanie Citácia, reinterpretácia, apropriácia.

Ateliéri 304 prof. Stanislava Stankociho na Katedre vizuálnej komunikácie študenti pracovali na vizuálnej identite Slovenskej filharmónie, v rámci ktorej sa venovali identite a propagácii novej koncertnej sezóny. Bakalárske projekty v ateliéri sú Vizuálna identita mladej slovenskej reperskej dvojice Dorn Kappel – tvorba vizuálu debutového CD a dvoch klipov a Vizuálna identita a tlačený archív prác študentov ateliéru 304. V prípravnom kurze grafického dizajnu pod vedením Mgr. art. Petra Nosáľa sa študenti venovali logu predsedníctva SR v EÚ, mali workshop pod názvom Lokálna tapeta a pracovali na zadaní Pinpongový turnaj. Študenti v Ateliéri 303, ktorý vedie doc. Pavel Choma, pracovali študenti na workshopoch pod vedením viacerých grafických dizajnérov (Pavel Choma, Marcel Benčík, Emil Drličiak, Irakli Eristavi, Pavol Šilla). V spolupráci s Divadlom Žilina pracovali na nových stratégiách propagácie Žilinského divadla, v spolupráci so Slovenskou národnou galériou sa venovali inštalácii výstavy Biedermeier a v meste Kreminca bolo témou workshopu Programatická disperzia. Okrem celoateliérových zadaní sa študenti v 3. ročníku bakalárskeho stupňa venovali logu predsedníctva SR v EÚ. Študenti v Ateliéri 305 pod vedením Mgr. art. Evy Péč Brezinovej a Mgr. art. Juraja Blaška pracovali na projekte RE-BOOK – redizajn kníh finalistov Anasoft Litera.

Na Katedre intermédií a multimédií sa v Ateliéri IN pod vedením Mgr.art. Martina Piačeka (zastupuje doc. Ilonu Németh) venovali téme Archív/Vizuálne dáta. V Ateliéri Transpraxis Mgr. art. Szabolcsa Kiss Pála si mali študenti možnosť vybrať z troch tém Ideológia a propaganda, s podtitulom povaha ideológií a propagandy v minulosti a dnes v našom každodennom živote, Pareidólia, cesta pochopenia a nepochopenia obrazov a voľná téma.

Študenti v Ateliéri odevného dizajnu prof. Júlie Sabovej pracovali v rámci tém Zviera vo mne – hľadanie vlastnej identityŠatník pre osobnosť – odev šitý na mieru. V prípravnom kurze textilu s Mgr. Art. Beátou Gerbócovou mali tému Interaktívny textil.

Ateliéri textilnej tvorby v priestore pod vedením doc. Blanky Cepkovej dostali študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia zadanie Textilný šperk, v rámci ktorého vytvárali kolekciu šperkov a mohli využiť kombinované techniky. 3. ročník pracoval na zadaní Návrh a realizácia taftového koberca inšpirovaného výšivkou. V ostaných ročníkoch mali individuálne témy. V Ateliéri textilného dizajnu vedenom doc. Máriou Fulkovou sa študenti venovali téme Textilná pamäť rodiny – sonda do textilnej pamäti rodiny. Študenti sa mali zamerať na dôležitosť textílií v živote rodiny, vzácne textílie ako dedičstvo minulých generácií, ručné práce v rodine, pátranie  po zabudnutých textilných zručnostiach predkov. Prostredníctvom starých  fotografií  študenti skúmali vkus príbuzných a dobové odevy. Výsledok výskumu tento semester študenti prezentujú formou krátkej animácie. Vznikli vtipné, vážne i dokumentárne dielka, ktoré sa budú premietať v priestoroch ateliéru. Ďalšími témami v ateliéri boli Iný koberecTextilná miniatúra.

V Ateliéri Art Design prof. Františka Buriana sú témy už tradične inšpirované zväčša remeslom, s používaním remeselných a ručných techník. Ako materiál prevládajú prírodné a bio materiály. V niektorých prípadoch sa študenti venujú spracovaniu  biologických a živočíšnych materiálov.  Vznikli tak malé výskumné materiálové laboratória, ktoré sa venujú ich transformácii a aplikácii do súčasného dizajnu.

Katedra architektonickej tvorby má aktuálne štyri ateliéry – Ateliér architektúry II, ktorá vedie prof. Dipl. Ing. Manfred Plottegg, Ateliér architektúry III A3 vedený Ing. Jánom Studeným, akad. arch., MotionLab, ktorá vedie prof. Ing. arch. Robert Votický Dp. Arch. a Virtuálne štúdio Doc. Ing. Mgr. Petra Hájka akad. arch. V Ateliéri motionLab dostali študenti celoateliérové zadanie Follies park v Martine, v rámci ktorého pracovali s návrhom parku v existujúcom stave, ale s 10 novými „follies“ (okrasné účelové i bezúčelové konštrukcie v krajine), ktoré majú k sebe urbanistické a krajinárske vzťahy a dajú existujúcemu parku nový zmysel a účel. Druhým zadaním bolo Dočasné rozkladacie sídlo v Bratislave. V tomto zadaní mali na južnom brehu Dunaja v strede Bratislavy vedľa mostu Apollo navrhnúť svoje bratislavské sídlo, spoločný malý kampus. V prípravnom kurze architektúry sa s Ing. arch. Zoltánom Holocsym študenti venovali témam Fantastická ZOO / Blava Urbex.

Na Katedre Socha, objekt, inštalácia sa v Ateliéri „Aj plochá socha“ S.O.S. pod vedením prof. Jána Hoffstädtera venovali téme Kontrast.

Ateliér reštaurovania textilu Katedry reštaurovania sa pod vedením doc. Mgr. art. Sylvie Birkušovej zaoberali reštaurovaním a výskumom sakrálnych textílií 18. a 19. storočia zo zbierkového fondu SNM – Historického múzea v Bratislave. V Ateliéri reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry pracuje každý študent na individuálnom zadaní. Niektoré z tém: Reštaurovanie kamenného chrliča z veže kostola klarisiek v Bratislave z 14. – 15. storočia, Reštaurovanie kamennej sochy Bolestnej Panny Márie z bočného  portálu kostola Sv. Kríža v Devíne, Reštaurovanie mramorového súsošia Tritóna a Nereidy z fontány kaštieľa v Bernolákove.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Praxe designera: cenotvorba

Doporučených postupů, jak adekvátně stanovit cenu za svou službu, je celá řada. Teorii ale nechme stranou.