Transient font

Písmo, ktoré sa uchováva v pamäti tlačiarne po dobu, kým sa nedokončí tlač dokumentu, ktoré toto písmo obsahuje.