Bratislava Design Week začína už dnes!

Každoročná prehliadka dizajnu odštartuje dnes o 18-tej online zahájením. Čo vás v rámci podujatia od 3. do 7. decembra čaká?

Festival začne slávnostným otvorením z Apponyiho paláca, dnes o 18:00 v online forme. Tešiť sa môžete postupne na rôzne prednášky či diskusie na viacero zaujímavých tém z oblastí dizajnu a vizuálnej komunikácie.

Kompletný program BADW

4. DECEMBER

14.00 Malé dejiny v paláci Apponyi ( o zbierkach a príbehoch v Múzeu historických interiérov v Apponyi)

 • Marta Janovíčková, kurátorka Múzea historických interiérov v Apponyiho paláci MMB
 • Ľubica Hustá, BADW

14. 30 Izolácia a dištanc ako nová realita vo vzdelávacom procese. Aký bol rok 2020 na slovenských Katedrách dizajnu?

 • Sylvia Jokelová (vedúca Ateliéru experimentálneho dizajnu a prorektorka VŠVU)
 • Michala Lipková (vedúca Ústavu dizajnu na STU)
 • Tibor Uhrín ( vedúci Katedry dizajnu FU TU Košice)
 • Ľubica Hustá, BADW

16. 00 O chystanom Vienna Bienále for change 2021 a premenách kurátorských koncepcií v múzeu MAK Viedeň

 • Marlies Wirth (kurátorka dizajnu MAK Vienna)
 • Vlasta Kubušová

17. 00 O nevyhnutných premenách spotrebného obalového dizajnu v svete klimatickej krízy

Diskusiu pôvodne inicioval magazín Wallpaper pre London Design Week, ale kvôli pandemickej situácii sa nekonala.

 • Maria Kafel-Bentkowska
 • CMF Project Head, Anna Meyer, Head of Communications
 • PriestmanGoode (GB)
 • Vlasta Kubušová (Crafting Plastic!)

18. 00 Prednáška – spatial dizajnér Tadeáš Podracký ( Česko)

5. DECEMBER

14.00 Národná cena za komunikačná dizajn 2020

Národná cena prešla v posledných rokoch razantnými premenami. Aká bola tá v roku 2020?

 • Mária Rišková, SCD
 • Boris Meluš (porotca NCD)
 • víťaz NCD
 • Ľubica Hustá, BADW

15.00  MAG D A talk / OTCOVA ROĽA (ROLA)

O medzigeneračnej a inštitucionálnej starostlivosti o diela umelcov (Juraj Gavula, Imrich Vaněk, Stano Filko, Milan Adamčiak a opustené monumentálky vo verejnom priestore).

 • Lucia G. Stach (SNG)
 • Matej Gavula
 • Svätopluk Mikyta (Banská Stanica)
 • Fedor Blaščák

16.00 (Nielen) o výstave Valden v Schlos Holleneq

17. 00 Prednáška – dizajnér James Shaw (GB)

 

Výstavy (4. – 7. december)

OPEN CALL a výstavy v Zoya a v Apponyiho paláci / Múzeum historických interiérov

Otváracie hodiny

Zoya Gallery, Ventúrska 1 / od 10.00 do 18.00

Apponyiho palác, Radničná 1 / od 10.00 do 17.00 (cez víkend do 18. 00)

Dodržavajte pokyny pri vstupe. Počet návštevníkov je regulovaný počtom osôb vo výstavách.

 

Medzi vystavujúcimi nájdete tento rok napríklad…

Ateliér Priestor / Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

Ateliér Priestor na Katedra vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je v strednej a východnej Európe ojedinelým vzdelávacim a výskumným pracoviskom na tvorbu a skúmanie vizuálnej komunikácie v architektúre, verejnom priestore, expozícii a v širších priestorových vzťahoch nielen fyzického sveta ako konvenčne chápaného priestoru.

Na bakalárskom stupni štúdia sa študenti oboznamujú s metódami a rozsahom vizuálnej komunikácie v priestore a overujú si svoje skúsenosti na menších simulovaných alebo reálnych zadaniach. Výučba je podporovaná tématickými workshopmi našich externých spolupracovníkov zo Slovenska a zahraničia.

Na magisterskom stupni štúdia študenti formulujú vlastné témy súvisiace s priestorom a pracujú na samostatných úlohách v priestore, podporených výskumom často rezultujúcim do textového, či iného vizuálneho výstupu. Okrem toho tímovo pracujú na zadaniach, ktoré sú naviazané na reálne prostredie výstavného priestoru múzea, galérie či iného priestoru.

Na doktorandskom stupni štúdia sa študenti sústreďujú naskúmanie konkrétneho komplexného problému v priestore. Výsledkom je publikácia rozširujúca poznatky v oblasti vizuálnej komunikácie v priestore a jej fyzická interpretácia.

V rámci výskumného projektu KEGA pracujeme s našimi externými spolupracovníkmi na vybudovaní medzinárodného programu SPACE / SPATIAL design. Paralelne vydávame publikácie, organizujeme semináre, diskusie a podporujeme výskumné projekty študentov magisterského a doktorandského štúdia v Ateliéri Priestor.

Andrea Ďurianová

ORTO

Zámerom projektu Orto je navrhnúť výrobky, ktoré je možné svojpomocne vyrobiť v domácich podmienkach. Úžitkovosť objektov spočíva v možnosti vešania oblečenia avšak v interiéri plnia aj dekoratívnu funkciu v podobe geometrickej štruktúry. Interiérové objekty sú tvorené z polotovarov pôvodne predurčených na výrobu voliér a klietok, sú tak všeobecne dostupné v e-shope predajcu chovateľských potrieb. Materiál tvoria hliníkové profily s povrchovou úpravou čierny elox a plastové spojky, ktoré sa zatĺkajú do profilov. Technológia výroby týchto produktov je tak jednoduchá a dostupná každému.

Mach & Krovina

Mach & Krovina je dizajnérske štúdio, za ktorým od roku 2018 stoja Barbora Machovičová a Adam Krovina. Zaoberajú sa vývojom a výrobou drevených LED svietidiel. Vychádzajú z minimalizmu a tvoria produkty, ktoré majú potenciál byť nadčasovým prvkom v každom interiéri. “Naším cieľom je prinášať dizajnovo čisté svietidlá, s ktorými si úplne vystačíte pri návrhu osvetlenia.”

Katarína Raškovičová

Projekt skúma úžitkový objekt – džbán. Zaoberá sa novými tvarovými riešeniami a rôznymi princípmi úchopu, ktoré privádzajú diváka k prehodnoteniu zaužívaných kánonov. Tvary džbánov sa odpútavajú od archetypálnych foriem a prechádzajú k novým prekvapivým riešeniam. Džbány sú vytvorené technológiou modelovania porcelánu, postupným budovaním tvaru, čo umožňuje tvorcovi neustále prehodnocovať vnútorné a vonkajšie hmotové vzťahy. Po výpale sa na výrobku ukáže štruktúra postupného modelovania a dotyku tvorcu. Ďalším krokom v objavovaní nových foriem je kombinácia modelovaného – spontánneho tvaru s odlievanými – presnými
fragmentmi. Objekty by mali podnietiť diváka k prehodnoteniu zaužívaných predstáv, od úžitkových objektov, až k predstave o stereotypnej každodennosti.

Lukas Prochazka, Dušan Chmeliar

Kniha Stromček spotrebný sleduje fenomén objavujúci sa každoročne v uliciach mesta. Pri smetiakoch sa po novom roku použité spotrebované vianočné stromčeky, ktoré sú v tomto kontexte chápané ako spotrebný tovar.

Ateliér experimentálneho dizajnu VŠVU

Návštevníci

Stratení v digitálnej dobe

Po prekročení hranice nového teritória sme nútení vyrovnať sa s novou situáciou, interpretovať ju na základe vlastnej skúsenosti, opustiť zaužívané modely a vytvoriť si novú, často nečakanú realitu, ktorej sme schopní porozumieť.

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezentujú vlastné postoje k dopadom digitálnej revolúcie. Analyzujú digitalizáciou ovplyvnenú realitu z pozície nezaujatého pozorovateľa, hoci patria ku generácii, pre ktorú je bežnou súčasťou života.

Ateliér experimentálneho dizajnu vedený Sylviou Jokelovou a Mariánom Laššákom patrí k najmladším ateliérom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bol založený na jeseň 2019 a má za sebou prvý akademický rok. Svojou koncepciou sa hlási k diskusii o nutnosti zmeny paradigmy a prehodnotenia zdanlivo nemenných pozícií dizajnu vo svete, ktorý sa pomaly presúva do nehmotného digitálneho priestoru na pozadí hroziacej klimatickej krízy.  Vytvára priestor na kritický postoj k študovanému odboru, ako aj vnímanie širšieho spoločenského, kultúrneho, politického, sociálneho či ekologického kontextu. Ideový rámec zadaní sa pohybuje od základných pojmov ako materiál, technológia, forma, funkcia, cez riešenie vzťahu objektu a užívateľa, objektu a prostredia až po úlohu dizajnu v spoločnosti. Na obr: Peter Marjak

Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr č. 006VŠVU-4/2018 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

MARINÁ

Marina Žiaková tvorí pod značkou MARINÁ. Jej minimalistické variabilné odevy vznikajú vďaka strihovému experimentu. Dizajnérka sa s odevom hrá, každý model má množstvo spôsobov nosenia, interaguje s nositeľom a rozvíja jeho predstavivosť a tvorivosť. Tvorba odevu sa zakladá na etických a ekologických princípoch pri minimálnom alebo žiadnom odpade. Jej modely sú strihom experimentálne, ale zároveň vždy nositeľné, komfortné a vyrobené najmä z prírodných materiálov. Dizajnérka predstaví kolekciu MARINÁ pre Marínu, ktorá je venovaná 200. výročiu básnika Andreja Sládkoviča a jeho múzy Maríny, ako aj unikátny dizajn UFOdress, ktorý má viac ako 50 variácii v podobe šiat, nohavíc alebo sukne, a ktorý  je zapísaný v slovenskom registri dizajnov.

Matej Záborský

Kolekcia stolov Y a svietidiel Contra

Transformácia  (premena) pre mňa znamená kreatívny proces tvorby, pri ktorom z prvotných myšlienok a nápadov vznikajú nové riešenia. Ako dizajnéri sme plne zodpovední za to, aby vznikali produkty, ktoré sú schopné smerovať k udržateľnosti systému.

Zaoberám sa navrhovaním a vytváraním dizajnu komplexného spektra nábytku a prvkov interiéru, ako aj mobiliáru exteriéru od prvotného nápadu až po realizáciu projektu. Tvorím atypické návrhy produktov s cieľom dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi funkciou a formou s využitím moderných postupov, materiálov a technik v súlade prirodzenej udržateľnosti. Návrh nábytku ,,kolekcia Y‘‘ je inšpirovaná hrubým remeselným tesárskym opracovaním materiálu pri ktorom vznikajú ostré dynamické línie pri ktorých vynikne zaujímavá súhra svetla a tieňa a prepracovaný detail.

Variedo

Variedo má korene v rodinnom stolárstve. Inšpirovali sme sa škandinávskou čistotou a nadčasovosťou. Spájame dizajn s tradíciami a láskou k lokálnej remeselnej výrobe.

Pri vymýšľaní dizajnu sme sa nechali uniesť možnosťou variabilného nábytku a pocitom z dotyku pri kombinovaní rozličného materiálu. Našou ambíciou je prinášať nový pohľad na slovenský dizajn, hľadieť do budúcnosti a dávať priestor tvorivému mysleniu.

Značka Variedo spája tradície, čistý dizajn, srdce a hodnoty za ktorými si stojíme a ktoré chceme ďalej rozvíjať. Spolupracujeme s lokálnymi dizajnérmi, dodávateľmi a výrobcami.

Zodpovednosť voči enviromentu berieme vážne. V procese vývoja a výroby ako aj v smerovaní značky hľadáme riešenia, ktoré sú udržateľnejšie pre životné prostredie. Okrem už navrhnutých skriniek si môžu zákanici redizajnovať  vlastné skrinky a kuchyne pomocou Variedo dvierok a úchytiek.

Objekt Variedo bude prezentovaný v rámci výstavy TRANS FORM.

Henrieta Tholt

Kolekcia vypovedá o možnostiach transformácie slovenských ľudových textílií a ornamentov v digitálnom jazyku. Je reakciou na často neohľaduplné kopírovanie ľudových výšiviek pre komerčné účely. V práci skúmajú tradičné ľudové výšivky, ich formálne podoby – materiály, farebné a tvarové kompozície, ktoré konfrontujú s vymoženosťami a potrebami súčasnej digitálnej doby. Pre tento účel využívajúci digitálny vyšívací stroj, pomocou ktorého sa transformuje originálna podoba východiskovej inšpirácie na široké spektrum textilných materiálov. Hľadaný spoločný vizuálny jazyk ľudového a súčasného prejavu vytvára nové podoby výšiviek a ornamentov.Modifikovaný ornament následne aplikujem aj na veľkoformátovú textíliu pomocou techniky tuftingu – zmenou kompozície a mierky tak ľudový ornament dostane nový výraz.

ONLINE PROGRAM

Pandemická edícia presúva diskusie a prednášky do online priestoru. Miesto: improvizované štúdio v Apponyiho paláci

O Bratislava Design Week

BADW je najintenzívnejšie medzinárodné podujatie súčasného dizajnu na Slovensku. Vzniklo v roku 2009 ako Dizajnvíkend, od roku 2013 ako Bratislava Design Week. Organizátori prezentujú to najlepšie z domácej scény: výrobcov, predajcov, dizajnérov, nezávislé značky, študentov dizajnu, experimentálny dizajn, módu a vybrané projekty a dizajnérov zo zahraničia.

Podujatie reálne akceleruje domácu scénu aj potenciál mesta, verejný priestor, je určené pre premiéry nových produktov a projektov. BADW hľadá originálne prepojenia dizajnu s každodenným životom aj so životom mesta. Od roku 2016 je hlavným organizátorom festivalu o. z. Aparát.

 

Viac informácií o podujatí, programe a vystavujúcich nájdete na webe festivalu

FB podujatie Bratislava Design Week / OTVÁRAME

zdroj: BADW

 


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Ach, tie obaly – RIO Ice Cream

Koncept značky zmrzliny byl inspirován jedním z nejbarevnějších měst na světě – Rio de Janeiro. RIO odráží hlavní asociace…
pokračovanie článku

Karty inšpirované kultovými filmami

Londýnska kreatívna agentúra Human After All vytvorila balíček kariet, ktorý namiesto tradičných motívov využíva ikonické postavy z filmov.