Resonance

Celkový feeling, tón, ktorý dané písmo má. Na základe asociácií, ktoré s ním pre každého z nás súvisia, rozlišujeme napr. písma s historickým, romantickým, oficiálnym, či hravým tónom. Samozrejme, ide iba o základné varianty, inak je ich omnoho viac.