Terminals

Ide o spôsob ukončenia určitých písmen, ako napríklad „f“, „j“, „y“, „r“, alebo „a“. Nie je to však to…

Text

Hlavný blok textu v dokumente (tiež sa nazýva body, copy, resp. body copy).

Text box

Priestor obdĺžnikového tvaru, v rámci ktorého je možné vkladať text.

Text cursor

Nazývaný aj insertion point. Ide o to „I“, ktoré bliká, keď píšeme text.

Text face

Zvyčajne sa toto označenie týka pätkových písiem vo veľkosti od 9 do 12 bodov. Vďaka tomu sú vo…

Text wrap

Funkcia, ktorá spôsobuje, že slovo, ktoré sa už do konkrétneho riadku nezmestí, je umiestnené na začiatok toho nasledujúceho.…