Text cursor

Nazývaný aj insertion point. Ide o to „I“, ktoré bliká, keď píšeme text.