Text face

Zvyčajne sa toto označenie týka pätkových písiem vo veľkosti od 9 do 12 bodov. Vďaka tomu sú vo väčšom množstve čitateľnejšie než tzv. „display faces“. Niektoré príklady: Goudy Oldstyle (hovorí sa mu tiež „bookface“) alebo klasika – Times.