Terminals

Ide o spôsob ukončenia určitých písmen, ako napríklad „f“, „j“, „y“, „r“, alebo „a“. Nie je to však to isté ako serify.