Text wrap

Funkcia, ktorá spôsobuje, že slovo, ktoré sa už do konkrétneho riadku nezmestí, je umiestnené na začiatok toho nasledujúceho. V rámci vizuálu ide o príkaz na obtekanie grafiky, či iný spôsob umiestnenia textu a grafiky.