A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Oblique

Verzia fontu, ktorej znaky sú naklonené do pravej strany bez toho, aby sa zmenil celkový dizajn jednotlivých písmen. Často býva mylne pokladaný za Italic.

Orphan line

Jeden riadok odstavca na vrchu strany či stĺpca.

Outline font

Písmo, ktoré je vytvorené z farebných obrysov na bielom povrchu, vďaka čomu rozoznávame jeho jednotlivé znaky. Obvykle sú písmená takéhoto fontu tvorené beziérovými krivkami. Vďaka tomu môže byť ich veľkosť ľubovoľne menená bez zmeny kvality. Navyše, jedna sada znakov je použiteľná pre všetky veľkosti.

Overprinting

Ide o techniku tlače farby na inú farbu namiesto úplného prekrytia farby pozadia.