Oblique

Verzia fontu, ktorej znaky sú naklonené do pravej strany bez toho, aby sa zmenil celkový dizajn jednotlivých písmen.…

Orphan line

Jeden riadok odstavca na vrchu strany či stĺpca.

Outline font

Písmo, ktoré je vytvorené z farebných obrysov na bielom povrchu, vďaka čomu rozoznávame jeho jednotlivé znaky. Obvykle sú písmená…

Overprinting

Ide o techniku tlače farby na inú farbu namiesto úplného prekrytia farby pozadia.