Orphan line

Jeden riadok odstavca na vrchu strany či stĺpca.