Outline font

Písmo, ktoré je vytvorené z farebných obrysov na bielom povrchu, vďaka čomu rozoznávame jeho jednotlivé znaky. Obvykle sú písmená takéhoto fontu tvorené beziérovými krivkami. Vďaka tomu môže byť ich veľkosť ľubovoľne menená bez zmeny kvality. Navyše, jedna sada znakov je použiteľná pre všetky veľkosti.