UVOD - Drevorez
pokračovanie článku

Drevorez

Povedzme si niečo o najstaršej technike tlače z výšky.