Otvorenie výstavy: Transmodernita/ Transmodernité/Transmodernity

Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v Londýne, s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR otvára výstavu Slovenského centra dizajnu, Slovenského múzea dizajnu a francúzskeho partnera Kolektiv Cité Radieuse – Transmodernita v zrekonštruovanej budove Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v Londýne, ktorú navrhli architekti Šrámek, Bočan a Štepánský.

Výstava Transmodernita vznikla v roku 2023 v spolupráci so Slovenským Inštitútom v Paríži a Slovenským inštitútom vo Viedni ako spoločný projekt Slovenského centra dizajnu, Slovenského múzea dizajnu a francúzskeho partnera Kolektiv Cité Radieuse. Po úspešnej prezentácii slovenského dizajnu v Slovenskom Inštitúte vo Viedni a v Galérii 313 Koletiv v Le Corbusiérovej Unité d’Habitation v Marseille znovu otvárame výstavu v brutalistickej budove Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v Londýne.

Hlavnou myšlienkou výstavy je „transmodernita“ v spojení minulosti a prítomnosti s odkazom na budúcnosť. Tento termín použila španielska feministka a filozofka Rosa Mária Rodrigéz Magda v 80. rokoch 20. storočia. Transmodernita vo svojej podstate znamená zmenu starého v niečo nové a nevyhnutné. Rovnako aj transmodernita v dizajne plní vyššie stanovené ciele, kedy umelec dizajnér reaguje na celospoločenské zmeny v čase. Významným míľnikom na Slovensku sú 90. roky 20. storočia, ktoré priniesli úplne nové sociálno-ekonomicko-politické podmienky a možnosti využitia praxe, s ktorými sa dizajnéri museli vyrovnať. Z globálneho hľadiska zasiahla v 21. storočí dizajnérsku tvorbu aj pálčivá otázka ekonomickej a klimatickej krízy a v neposlednom rade celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 v posledných troch rokoch.

Kurátorský výber diel zo zbierok Slovenského múzea dizajnu a vybraných umelcov reprezentujúcich prierez slovenským produktovým a komunikačným dizajnom z obdobia posledných 30 rokov. Skladba exponátov predstavuje svoju dobu v určitom čase a odpovedá na aktuálny kultúrno-spoločenský dialóg. Prezentovaný dizajn okrem estetickej hodnoty reflektuje inovatívne riešenia, aplikuje súčasné trendy v dizajne, využíva výdobytky nových technológií a v neposlednom rade poukazuje na inovatívnu prácu s formou či materiálom.

Jednotlivé dizajnérske diela sme zaradili do šiestich tematických okruhov, ktoré sa vzájomne prelínajú: prepojenie s minulosťou; postmoderna v slovenskom dizajne; spolupráce a interdisciplinarita; dizajn a architektúra; dizajn a spoločnosť; experiment, nové technológie a udržateľnosť. Vzhľadom na rozmanitosť tvorby grafických dizajnérov sme ako komunikačné médium vybrali plagát a typografiu.

Súčasťou výstavného konceptu je použité písmo „FOREVER“ od Ester Mládenkovej a vizuálne spracovanie výstavy od grafického dizajnéra Matúša Buranovského, s architektonickým riešením dizajnérky a šperkárky Andrey Ďurianovej.

Naším kurátorským výberom chceme vyzdvihnúť význam slovenského dizajnu v európskom spoločenskom kontexte s dôrazom na estetickú stránku, nadčasovosť dizajnérskej tvorby a reflexiu spoločenského diania a zároveň význam interdisciplinarity, spolupráce a celospoločenského dialógu v oblasti umenia a dizajnu.

Projekt zrealizovalo Slovenské centrum dizajnu Slovenské múzeum dizajnu, pri príležitosti „Mesiaca Slovenska v UK“ v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej Republiky v Londýne a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky.

Vystavujúci autori, autorky

Produktový dizajn: Peter Bohuš, Anton Cepka, Matúš Cepka, Miroslav Debnár, Mata Durikovic, Andrea Ďurianová, Vladimír Havrila, Jaroslav Hreščák, Patrik Illo, Simona Janišová a Andrej Dúbravský, Júlia Kunovská, Mejd studio /Katarína Beličková a Štefan Nosko, Juraj Mihalík, Štěpán Pala, Andrea Rolková Pinková, Štefan Sekáč, Lenka Sršňová a Ondrej Jób, Silvia Sukopová, Jozef Staník, Mária Štraneková, Viktor Tabiš, Trivjednom/ Sylvia Jokelová, Ľubica Segečová, Silvia Sukopová, Linda Viková a Patrícia Koyšová

Komunikačný dizajn: Johanna Biľak-Balušíková, Peter Biľak, Andrej Krátky a Nikola Djurek, Mária Bujňáková,  Matúš Buranovský, Miroslav Cipár, Samuel Čarnoký, Palo Čejka, Michaela Čulíková, Dušan Junek, Ondrej Gavalda, Peter Javorík a Stanislav Stankoci

Informácie o výstave a kontakty

Otvorenie výstavy v Londýne: 03. 07. 2024  o 17:30 h
Trvanie výstavy: 04. 07. 2024 – 02. 09. 2024
Miesto: Embassy of the Slovak Republic in London | Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne
25 Kensington Palace Gardens | W8 4QY London | United Kingdom

Hlavná kurátorka: Ľubica Kollárová/ SCD/SMD
Kurátorská spolupráca: Laura Serra Forest, Maxim Forest / Kolektiv Cité Radieuse, Maroš Schmidt/ SCD
Architektúra a realizácia výstavy: Andrea Ďurianová
Grafický dizajn: Matúš Buranovský
Organizátori výstavy: Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v Londýne, Slovenské centrum dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu, s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť