viac dizajnu pos 2015 1 580x715 - Otvárame druhé kolo grantu na podporu mladých dizajnérov

Otvárame druhé kolo grantu na podporu mladých dizajnérov

Nadácia Tatra banky otvára druhé kolo 3. ročníka mimoriadne úspešného grantového programu Viac dizajnu, ktorého cieľom je v prvom rade podporiť tvorbu mladých, začínajúcich dizajnérov.

Grantom chceme podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Pomôžeme tak uplatneniu mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

„Grantový program Viac dizajnu sme otvárali pred troma rokmi ako doplnenie k už existujúcej podpore umeleckých disciplín. Máme radosť, že si našiel svojich žiadateľov. Otvára možnosť vzájomnej konfrontácie, čo nepochybne pozitívne vplýva na úroveň domáceho dizajnu. V tohtoročnom prvom kole sme podporili 14 projektov mladých dizajnérov sumou takmer 14 000 €. Výška celkových financií sa skladala z vyčlenenej sumy a zo zbierky cez aplikáciu VIAMO. Okrem autorskej tvorby boli podporené aj vzdelávacie workshopy v oblastiach odevného dizajnu, grafického dizajnu, autorského šperku a dizajnu verejných priestorov,” uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.

Dôležitými kritériami pri hodnotení žiadostí budú:

  • význam pre dizajnéra samotného (kam ho projekt posunie)
  • pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska • rozsah vplyvu na verejný priestor
  • dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov

Termín na prihlásenie projektov do druhého kola: 30. 10. 2015

Projekty musia byť zrealizované do 30. 10. 2016.
Plánovaná výška grantu:
17 500 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €

Projekty sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom online formulára na http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-dizajnu

Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk.

  • Pozretí5162

pridaj komentár