Word processing programe

Softvér, ktorý slúži na tvorbu, úpravu a tlač dokumentov obsahujúcich text.