Typeface

Sada znakov, ktorá má určité spoločné charakteristiky, ako napríklad hrúbku ťahov jednotlivých línií, či prítomnosť, resp. neprítomnosť pätiek. Font určitého vzhľadu býva často pomenovaný po svojom autorovi, či pôvodnom písme (Goudy Oldstyle). Ide o interpretáciu konkrétneho dizajnu, s ktorým má spoločný alebo podobný vzhľad. Sada určitého písma obsahuje písmená, čísla, interpunkciu a symboly. Na PC sa zvykne nazývať aj font, napriek tomu, že nejde celkom o rovnaký pojem.