Sans serif

Písmo, ktorého znaky neobsahujú pätky. Príklad za všetky – Helvetica. Viac sa hodí do headlineov, než na bloky textu. Ako prvý ho navrhol William Caslon IV v roku 1816, s oficiálnym označením „English Egyptian“. Taktiež sa nazýva aj „Gothic“ v Spojených štátoch a „Grotesque“ v Európe.