Point size

Výška písma. Základný systém merania veľkosti písiem bol vytvorený Pierrom Fournier le Jeuneom v roku 1737. V období tlače z kovových foriem bola táto jednotka počítaná ako celkový počet bodov vo výške formy, vrátane horného a dolného okraja znaku.