Bratislavské kultúrne a informačné stredisko má nové logo!

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) bude mať nové logo. V spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vybrala táto mestská kultúrna organizácia víťaza súťaže o nové logo BKIS.

Autorom víťazného návrhu je grafická dizajnérka Zuzana Lehocká. Novým logom má BKIS ambíciu dostať sa do lepšieho povedomia širšej verejnosti a jasnejšie komunikovať a propagovať svoje aktivity. Do súťaže o nové logo BKIS sa zapojilo 66 autorov, niektorí prihlásili dva návrhy.

Súťaž bola určená pre profesionálnych grafických dizajnérov a väčšina poslaných návrhov bola kvalitne spracovaná na vysokej vizuálnej a ideovej úrovni. Porota v zložení: Róbert Paršo (grafický dizajnér), Martin Bajaník (grafický dizajnér), Silvia Kružliaková (Slovenské centrum dizajnu), Zuzana Ivašková (Hlavné mesto SR Bratislava), Katarína Hulíková (BKIS), Mário Mihalovič (BKIS) a Barbara Csibreiová (BKIS) ocenila vhodne a prehľadne spracované práce spolu s explikáciami k idei loga a ukážkami jeho použitia.

V prvom kole vybrala porota desať najlepších a najperspektívnejších návrhov. V druhom kole posudzovania prebehla na základe analýzy potrieb zadávateľa širšia diskusia, pri ktorej sa do záverečného hodnotenia napokon dostali štyri práce. Tie sa najviac kvalitatívne a ideovo približovali zadaniu a predstave zadávateľa.

Pri posudzovaní predložených návrhov brala porota do úvahy najmä:

  • ideu a koncept návrhu
  • formu a funkčnosť loga
  • jeho novosť, dobrú čitateľnosť a odlíšiteľnosť
  • estetické a výtvarné pôsobenie loga s variabilnosťou jeho použitia
  • funkčnosť pri použití loga samostatne i v kontexte iných lôg
  • primeranosť a vhodnosť loga pre potreby BKIS
  • variabilitu, účelnosť a perspektívnosť od neho odvodenej vizuálnej identity

Na základe splnenie daných kritérií porota určila nasledovné poradie:

1. miesto získal návrh Zuzany Lehockej
2. miesto získal návrh Dawida Palena z Poľska
3. miesto získal návrh Adriana Jurigu

Nové logo Bratislavského kultúrneho a informačného strediska sa bude používať pri komunikácii
s verejnosťou a propagácii aktivít pri organizovaní podujatí z oblasti kultúry a spoločenského života, ale aj Kurzu sprievodca cestovného ruchu.

Víťazný návrh Zuzany Lehockej

Víťazné logo má kompaktný, vertikálny tvar evokujúci mestské informačné prvky. Obsahuje celú skratku organizácie a vyvoláva asociácie na divadlo, architektúru a mestskú kultúru. Je výrazné, jasne odlíšiteľné, kompozične vyvážené a doplnené o potrebnú typografiu a variabilnú pomlčku. Technicky je použiteľné v online aj offline aplikáciách. Vhodne používa písmo Arcus od slovenského dizajnéra písiem a grafického dizajnéra Sama Čarnokého. Autorka zároveň navrhuje variabilné využitie pridanej pomlčky na komunikáciu ďalších aktivít BKIS, bez potreby riešenia samostatných log, čím by malo dôjsť k výraznému zjednoteniu celej vizuálnej komunikácie BKIS.

Autor: Dawid Palen

Návrh Dawida Palena pozostával z elegantnej, výraznej a kompaktnej typografickej kompozície s použitím fontu Space Grotesk. Dominantnú grafiku umocňuje aj odporúčaná čierna farebnosť loga. Žiaľ, návrh neponúkol dostatočnú podporu ďalším aktivitám BKIS a rieši viac-menej len problém značenia samotnej organizácie.

Autor: Adrian Juriga

Návrh Adriana Jurigu v kontexte ostatných prác zaujal najmä dôrazom na písmeno B, v ktorom sú umiestnené sústredné kružnice. Ponúka zaujímavú a vizuálne sympatickú značku s odkazom na slovo „centrum/stredisko” v Bratislave s miernym retro nádychom. Návrh však neobsahoval celú skratku názvu BKIS a takisto aj znížená variabilita jeho použitia ho napokon odsunula na tretie miesto.

zdroj a foto: BKIS


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Rozprávanie o tvorivom procese

Ako to vyzerá, keď začíname tvoriť vizuálnu identitu? Na tejto prednáške vám porozprávame o tom, ako to vyzerá v našom štúdiu od dohodnutia spolupráce až po odovzdanie projektu. Ako vznikajú naše nápady, kde čerpáme inšpiráciu, na čo všetko myslíme a kedy prechádzame z papierových náčrtkov k počítačom.