Hyphenation zone

Miesto na konci riadku, kde je možné rozdeliť slovo pomlčkou (resp. umožňuje použiť spojovníkom).