Cut

Tzv. vyrezanie. V praxi to znamená prenos objektu z jedného súboru do clipboardu, odkiaľ je ho možné prilepiť do iného dokumentu.