Base line

Neviditeľná čiara, na ktorej akoby „sedia“ znaky písma. Súvisí s ňou pojem line spacing.