Yaron Shin [Jewboy] – před­náš­kový cyk­lus de.sign

4. a 5. června 2013 pokra­čuje před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem zavítá izra­el­ský desig­nér Yaron Shin – Jew­boy: 4. června od 10.00 v Pra­gue College a od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze a 5. června od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem.

Yaron Shin, známý pod pře­zdív­kou Jew­boy, je mul­ti­dis­ci­pli­nární gra­fický desig­nér, ilu­strá­tor, foto­graf, typo­graf, ani­má­tor a umě­lec, který pra­cuje pře­de­vším pro kli­enty z oblasti hudby, výtvar­ného umění, tance a filmu. Yaron Shin žije v Tel Avivu, kde také pra­cuje ve svém stu­diu Jew­boy Corp™. Jeho před­náška nese název Expe­ri­menty s kli­enty – od gra­fic­kého designu k motion designu.

Insti­tut Cervan­tes, 4. června 2013, 19.00
Na Ryb­níčku 6, Praha 2
Před­náška bude v ang­lič­tině, tlu­mo­čení do češtiny je zajiš­těno. Úvodní slovo a dotazy pub­lika v češtině budou nao­pak tlu­mo­čeny do angličtiny.

Pra­gue College, 4. června 2013, 10.00
Pol­ská 10, Praha 2
Před­náška bude v ang­lič­tině a nebude tlumočena.

Inku­bá­tor Před­lice v Ústí nad Labem, 5. června 2013, 18.00
budova SCHIFR-AC, s. r. o.
(areál Seve­ro­české arma­turky, 1. patro),
Jateční 1588/49, Ústí nad Labem
Před­náška bude v ang­lič­tině a nebude tlumočena.

Vstup zdarma. Přijďte včas, kapa­cita sálu je ome­zena, rezer­vace místa není možná.

Cyk­lus de.sign bude pokra­čo­vat na pod­zim roku 2013 před­náš­kami Mau­reen Moo­ren z Nizo­zem­ska a stu­dia Toor­mix ze Španělska.

Odkazy

Jew­boy Corporation

Face­boo­ková stránka před­nášky v Praze

Cyk­lus před­ná­šek spo­lečně pořá­dají Goethe-InstitutInsti­tuto Cervan­tesVel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví Státu Izrael. Kurá­to­rem pro­jektu je český gra­fický desig­nér Filip Bla­žek.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Creative Mornings Bratislava: Ján Filípek

27. marec, 9:00 – 10:30 FOXFORD, Obchodná 26, 81101 Bratislava, Slovakia Akou farbou atramentu píše alebo kreslí founder DizajnDesign Ján Filípek.…