Umenie mesta: Živá mapa diel vo verejnom priestore Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy spúšťa online databázu, ktorá bude prinášať komplexné informácie o umeleckých realizáciách v uliciach hlavného mesta. Projekt Umenie mesta mapuje umelecké diela vo verejnom priestore Bratislavy od 2. polovice 20. storočia a zahŕňa sochy, fontány, mozaiky, nástenné maľby, a ďalšie umelecké diela či výtvarné artefakty.

Cieľom voľne dostupnej databázy je odborne spracovať diela, ktoré boli dlhé roky nepovšimnuté, či považované za nehodnotné a spájané s minulým režimom. V prvej fáze projektu bol zmapovaný IV. okrsok a začalo mapovanie Starého Mesta, pričom databáza bude kontinuálne rozvíjaná. Na základe terénneho, archívneho a umelecko-historického výskumu budú postupne pribúdať diela zo všetkých piatich mestských okresov a sedemnástich samosprávnych mestských častí.

Databázu diel vo verejnom priestore ako svoj vedecko-výskumný projekt založila a spravuje Galéria mesta Bratislavy. Od roku 2022 tím GmB vedený kurátorkou Zojou Droppovou spolu s externými spolupracovníkmi vyberá a spracováva diela, pričom podľa možnosti spolupracuje aj s autormi*kami diel, prípadne s ich dedičmi a pamätníkmi, s výtvarníckymi a architektonickými združeniami a spolkami, vedeckými inštitúciami a samosprávou. Základným kritériom kurátorského výberu je tvorba profesionálnych autorov*iek z obdobia po roku 1945, zastúpených v zbierkach GMB aj iných zbierkotvorných a výskumných inštitúcií.

Okrem existujúcich diel sa mapujú aj fragmenty a diela presunuté, odstránené alebo zničené. Databáza je odborne klasifikovaná, zameriava sa na umeleckú kvalitu diel a poskytuje informácie o ich význame, okolnostiach vzniku, autoroch*kách, použitých materiáloch a výtvarných technikách. Aktuálne údaje o stave a presnom umiestnení diel, GPS súradniciach a o ich vlastníkoch a správcoch umožňujú navštíviť presné miesto, kde sa objekt nachádza.

Údaje v databáze sú tvorené tak, aby ich bolo možné postupne prepájať na Web umenia a ďalšie registre a katalógy. Projekt rozvíja odbornú diskusiu a prinesie aj vzdelávacie programy pre verejnosť, vrátane sprievodných programov pre zahraničné publikum a anglickej verzie webu.
Umenie mesta je dynamická a otvorená databáza, ktorá sa bude pravidelne dopĺňať o nové poznatky z výskumu, aktualizovať a revidovať. Aj verejnosť môže zaslať tipy na ďalšie zaujímavé diela alebo poskytnúť archívne materiály a fotografie k už zverejneným dielam zaslaním na umeniemesta@gmb.sk.

Partneri
Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore hlavného mesta SR Bratislava a Fondu na podporu umenia.

Odborní partneri
Mestský úrad ochrany pamiatok, Lab SNG, Bratislavský samosprávny kraj

Mediálni partneri
Flash Art Czech & Slovak Edition, Artalk, Rádio_FM, Rádio Devín, in.ba – informačný magazín Bratislavy, GoOut, BKIS

Odborná garantka: Zoja Droppová, droppova@gmb.sk
Koordinátorka projektu: Linda Blahová, blahova@gmb.sk

Autorky koncepcie: Zoja Droppová, Katarína Trnovská, Linda Blahová

Texty o dielach: Zoja Droppová (ZD), Sabina Jankovičová (SJ), Nikoleta Bukovská (NB), Patrik Baxa (PB), Zuzana Zvarová (ZZ)

Fotografie: Matej Hakár, Jana Hamšíková, Andrej Kapcár, Zoja Droppová, Sabina Jankovičová; archívy GMB, AMB, SNA. mestských častí; webumenia.sk; archívy bývalých umeleckých zväzov a fondov, projektových ústavov, autorov*iek diel a dedičov*iek.

Grafický dizajn: Gorazd Ratulovský

Vývoj databázy: lab.SNG (Michal Čudrnák, Ernest Walzel, František Michal Sebestyén, Rastislav Chynoranský, Igor Rjabinin)

Používateľský prieskum, testovanie wireframe: Katarína Vass

Jazyková korektúra: Daniela Marsinová
Spolupráca na databáze: Nikoleta Bukovská, Anna Jablonowska Holly

Odborné konzultácie: Barbara Davidson

Poďakovanie Mestský ústav ochrany pamiatok, Slovenská národná galéria, Oddelenie kultúry magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, autori*ky diel, pamätníci*čky a dediči*ky.

foto: Viktor Gubka
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Medovníková chalúpka

Medovníková chalúpka – populárna ľudová rozprávka na motívy diela Pavla Dobšinského, upravená pre iPad.
pokračovanie článku

Traja pátrači – konkurz

Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, s. r. o., vyhlasuje konkurz na titulnú ilustráciu známej série kníh Traja Pátrači…
pokračovanie článku

Logoseriál: Škoda Auto

Ak vynecháme samotné kvality motorových vozov, tak česká automobilka za svoju celosvetovú popularitu vďačí aj svojmu sponzorstvu Tour…