All posts tagged Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity v Prahe

nové logo sa opiera o historický odkaz - Nová vizuálna identita Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe

Nová vizuálna identita Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe

Fakulta vypísala výberové konanie ešte v septembri minulého roku. Stalo sa tak po predchádzajúcich neúspešných snahách zjednotiť vizualitu celej Karlovej univerzity v rámci jedného funkčného riešenia, ktoré by úspešne prezentovalo kompletný univerzitný aparát – jej fakulty, katedry či ústavy. Pozrite sa na finálnu podobu návrhu.

pokračovanie článku