Logo na polici – nová identita Študentskej a vedeckej knižnice Plzenského kraja

Knižnica v Plzni (ŠVK PK) má nové logo. Ide o vôbec prvú jednotnú identitu pre celú inštitúciu. Súťaž vyhlásilo vedenie knižnice v júni tohto roku a na jej konci mala porota na stole takmer tri desiatky prác od dvadsiatich uchádzačov. Komisia pod vedením profesora Zdeňka Zieglera vybrala návrh, ktorý predložili Jan Baborák a Barbora Kuželová z Grafite.

Cieľom výberového konania bolo nájsť zrozumiteľné, minimalistické a variabilné logo pre organizáciu akou je ŠVK. Autori chceli vytvoriť návrh, „…v ktorom grafický symbol vychádza z dvoch prvkov. Prvým prvkom je štvorec, ktorý symbolizuje otvorenosť, stabilitu a poriadok. … s druhým prvkom, ktorým je štylizácia klasickej knižnej záložky, nás tieto atribúty podvedome navádzajú k obrazu knižnice … Štylizácia záložky je použitá zámerne v miernej podobe oproti štvorcu. Tým sme podporili jej zmysel a dôležitosť. Na detaile veľmi záleží.“

Viacero tvári jedného loga

Jednotný vizuálny štýl s viacerými subkategóriami kladie vždy vysoké nároky na premyslenosť a komplexnosť riešenia. Každý prvok musí sedieť v celkovej koncepcii a korešpondovať s jej ostatnými prvkami. Minimalistické riešenie do istej miery vytvára predpoklady pre prehľadnosť a zrozumiteľnosť, bolo však treba zamýšľať sa nad celkovým fungovaním vizuálu a jeho častí. Ako prvý z elementov si dvojica tvorcov zvolila štvorec. Okrem vyššie spomínaných atribútov takéhoto symbolu evokuje hranatý prvok aj veci ako okno, polica, list papiera, kartotéka. A samozrejme – kniha.

Štvorcu sekunduje druhý menší, no rovnako podstatný prvok. Je ňou záložka, ktorá nás bezpečne utvrdí v tom, že máme dočinenia s logom knižnice. Za menším prevedením treba tiež hľadať autorský zámer. Ako sme už tvorcov citovali: Na detaile veľmi záleží.

Vo farbe

Farba hlavného vizuálu je červená, ktorá je dostatočne výrazná pre primárnu zložku identity. Doplnkové logá, ktorými majú byť v budúcnosti označené knižnice, depozitáre a podobne, sú navrhnuté v rôznych farbách. Každé má tak určitú dávku autonómnosti a nestráca sa v prítomnosti ostatných. Existuje ešte jedna odlišnosť medzi primárnym a sekundárnymi logami. Ide o použitie typografie. Tá je prítomná len v doplnkových logách.

Písmo využité v identite je tiež jedno. Autori si zvolili sans serif font Cern, ktorý v tomto prípade vďaka použitiu jedného rezu písma zabezpečuje kompaktnosť a súzvuk všetkých častí logotypu. Aby lepšie zorientovali človeka v priestoroch inštitúcie, vytvorili dizajnéri aj sadu ikon, ktoré majú pomôcť všetkým návštevníkom pri pohybe počas návštevy knižnice. Tí sa budú s logom postupne zbližovať počas jesenných mesiacov, ktoré sú na vysedávanie v študovni či prechádzky pomedzi police ako stvorené.

Minimalistický štýl, ktorý pre knižnicu autori vytvorili pôsobí príjemným a hravým dojmom. Myslím, že priestory Študijnej a vedeckej knižnice príjemne oživí. Ak by podobne vyzerali niektoré knižnice, ktoré som počas života navštívil, možno by som sa tam vracal radšej.

Pozrite si príklady použitia novej identity

svk01 svk02 svk03 svk04 svk06 svk07 svk08

O autoroch

České dizajnové štúdio Grafite sa venuje tvorbe korporátnej identity a vizuálov kampaní pre klientov ako Filozofický ústav AV ČR, Národné múzeum (výstavný cyklus Monarchie), či Prírodovedeckej fakulty UK.

1 comments
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť