História nie je čiernobiela. Múzeum mesta Bratislavy uvádza Loading: Love

Od 2. februára nájdete v priestoroch nádvoria bratislavskej Starej radnice panelovú výstavu o histórii LGBTI komunity v Bratislave a v Československu, priblíženú prostredníctvom príbehov konkrétnych ľudí.

V slovenskom verejnom diskurze v 21. storočí je doteraz možné stretnúť sa s názorom, že LGBTI komunita, teda ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, sú produktom liberalizácie dobových pomerov po roku 1989 a nikdy predtým sa v našom geopolitickom priestore nevyskytovali ani nič nepožadovali v „takej miere“ ako dnes. 

Historický výskum dejín emancipácie homosexuality1 v strednej Európe však ponúka niekoľko dobových prameňov, ktoré dokumentujú prvorepublikové snahy osvetových pracovníkov, ako aj odborníkov z právneho, medicínskeho a intelektuálneho prostredia zmeniť nedôstojné životné podmienky, ktorým čelili vtedajší homosexuáli a lesby. Výstava Loading: Love sa snaží sprostredkovať toto úsilie s cieľom ponúknuť širší pohľad nielen na dejiny jednej komunity, ale na rozmanitosť kolektívnej pamäte. 

Dejinné udalosti je možné rozprávať z rôznych perspektív. V Múzeu mesta Bratislavy si uvedomujeme, aké závažné môže byť, ak sa niektoré príbehy nerozprávajú vôbec, prípadne ak sa prezentujú selektívne. Ľahko tak vznikne presvedčenie, že tieto príbehy sa nestali a ich aktéri a aktérky jednoducho neexistovali. Ako múzeum však chceme dávať priestor rôznym častiam histórie mesta, ku ktorej patrí aj história LGBTI komunity a jej snaha o obyčajný, bežný život,“ hovorí Zuzana Palicová, poverená riadením Múzea mesta Bratislavy. 

Výstava Loading: Love je putovným projektom, ktorý približuje vývoj emancipácie homosexuality v Čechách a na Morave, Slovensku a Maďarsku od konca 19. storočia do roku 1989. Na úsilie o dekriminalizáciu homosexuality v strednej Európe poukazuje najmä cez konkrétne životné príbehy. Inšpiráciou pre vznik výstavy je život slovenského úradníka a „menšinára“ Imricha Matyáša (1896-1974), ktorý po sebe zanechal písomné dedičstvo dokumentujúce jeho viac ako 40-ročný zápas za odtrestnenie homosexuality a „pravdivé nazeranie“ na ňu. 

Kurátorka výstavy Jana Jablonická-Zezulová pri jej koncipovaní vychádzala z predpokladu, že väčšina návštevníkov výstavy má o danej téme len strohé poznatky. „Bolo dôležité spracovať jednotlivé udalosti v časovej priamke a chronologicky sa oprieť o významné dejinné udalosti. Historické pramene pri reflexii homosexuality ponúkajú vzhľadom na kontext doby najmä represívny a psychiatrický diskurz, preto bolo pre nás dôležité priniesť v rámci výstavy informácie, ktoré by v protiklade k tomu odkazovali na skúsenosti, výpovede a svedectvá konkrétnych ľudí,“ približuje  J. Zezulová.  „Tematické panely a videá dostupné cez QR kódy s pamätníkmi zamerané na prejavy lásky, komunitný život, miesta stretávania či životné stratégie tak rozšírili strohejšiu časovú priamku o rozmer príbehov,“ dodáva.

Príďte spoznať príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám aktuálne prihovárajú aj dnes.

Výstava na nádvorí Starej radnice potrvá do 3. marca 2022.

 

Pozývame aj na sprievodné podujatia MMB k výstave: 

Kurátorská prehliadka výstavy Loading: Love

Sobota 5.2.2022 o 15:00
Nádvorie Starej radnice

Výstava odkrýva nepoznané príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám razantne a aktuálne prihovárajú aj dnes. Keď niektorí tvrdia, že homosexualita a LGBTI+ sú trendy, ktoré „prišli zo Západu“, niet sa čomu diviť – naše učebnice dejepisu na tento kus histórie úplne zabudli. Akým prekážkam v minulosti čelili muži, ktorí milovali mužov a ženy, ktoré ľúbili ženy? Jednotlivými zastávkami vás prevedie historička a jedna z autoriek výstavy, historička Jana Jablonická Zezulová. 

Socializmus s teplou tvárou

Utorok 8.2.2022 o 19:00 v kultúrnom centre P*AKT, Pionierska 17, Bratislava

Socialistický človek nie je homosexuál. Je tabu!

Inscenácia sa odohráva v 80. rokoch počas normalizácie. Mladý muž príde do hlavného mesta s túžbou vyliečiť sa z homosexuality. Na ulici stretáva podivnú skupinku, ktorá je iná a nezapadá do šedého priemeru socializmu. Ide o Alex, ktorá má tajnú milenku, Zlaticu a Básnika, ktorí spolu žijú. Postupne sa zoznamuje s miestami a spôsobmi, ako títo neviditeľní a neexistujúci ľudia prežívajú.

Vylieči ho socialistické zdravotníctvo? Rozvrátia sa tradičné manželstvá? Chytí ho ŠTB do svojej pasce ružových zoznamov? Pozerajte a dozviete sa.

Inscenácia vznikla na podklade rozhovorov pamätníkov a pamätníčok z LGBTI+ komunity, za čo im zo srdca ďakujeme! Na tvorbe a zrealizovaní divadlo NOMANTINELS spolupracovalo s divadlom DPM.

Kurátorská prehliadka výstavy Loading: Love

utorok 15.2.2022 o 16:00
Nádvorie Starej radnice 

Výstava odkrýva nepoznané príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám razantne a aktuálne prihovárajú aj dnes. Keď niektorí tvrdia, že homosexualita a LGBT sú trendy, ktoré “prišli zo Západu”, niet sa čomu diviť – naše učebnice dejepisu na tento kus histórie úplne zabudli. Akým prekážkam v minulosti čelili muži, ktorí milovali mužov a ženy, ktoré ľúbili ženy? Jednotlivými zastávkami vás prevedie historička a jedna z autoriek výstavy, historička Jana Jablonická Zezulová.

Diskusia Loading: Love

utorok 22.2.2022 o 18:00
Faustova sieň, Apponyiho palác

Výstava Loading: Love mapuje dejiny života LGBTI ľudí v štyroch krajinách v Strednej Európe. Ako si queer ľudia prejavovali lásky v neslobodných režimoch? Ako sa stretávali? Ako sa ich situácia zmenila po Nežnej revolúcii? Čo sme sa dozvedeli o živote LGBTI+ komunity v Česku, v Maďarsku? Budeme tiež hovoriť o tom, čo všetko sa zmenilo, odkedy ešte platili zákony trestajúce homosexualitu až po jej dekriminalizáciu, a o ďalšom boji za získanie úplnej dôstojnosti v spoločnosti. Je už pre queer ľudí bezpečné sa na ulici bozkávať, držať sa za ruky a prezentovať sa v súlade so svojou rodovou identitou? 

Čítanie z knihy: Tá bolesť Ťa prejde

streda 2.3.2022 o 18:00
Červený salón, Apponyiho palác

Predstavenie novej knihy z vydavateľstva NOMANTINELS: Tá bolesť Ťa prejde od publicistky a spisovateľky Mii Žurekovej. Formou listov sa autorka stretáva s transrodovými témami.

 

LOADING: love

Projekt organizácie NOMANTILES, ktorý vznikol v spolupráci troch občianskych združení, slovenského divadla Nomantinels, českého združenia Post Bellum a maďarského najstaršieho LGBT spolku Háttér.

Partner: Múzeum mesta Bratislavy
Autori/ky výstavy: Jana Jablonická-Zezulová, Mgr. Eugen Korda
Garanti projektu: Róbert Pakan, Andrej Kuruc, Péter Hanzli, Marie Janoušková
Autori odborných podkladov a historický výskum: Jan Seidl, Judit Takács, Jana Jablonická-Zezulová
Art direction: Eugen Korda
Produkcia a manažment: Nikola Tokárová, Róbert Pakan
Autor videí: Boris Adamčík

O MMB

Múzeum mesta Bratislavy s viac ako 150-ročnou tradíciou funguje nepretržite od roku 1868. Rozsahom svojho zbierkového fondu – spravuje cca 140-tisíc zbierkových predmetov, patrí medzi najväčšie múzeá na Slovensku. Dokumentuje históriu Bratislavy od jej najstaršieho obdobia a pod jeho správu patrí 9 historických lokalít z rôznych období, charakteru a významu: Stará radnica, Apponyiho palác, Michalská veža, Hrad Devín, Antická Gerulata, (ktorá je od júla 2021 súčasťou UNESCO),  Lekáreň U červeného raka, Dom U dobrého pastiera, Múzeum J. N. Hummela a Múzeum A. Fleischmanna. Súčasťou zbierkového fondu je i hodnotný súbor literárnych zbierok, ktoré tvoria pozostalosť Janka Jesenského, a samostatná zbierka Literárny fond. MMB sa v rámci svojej programovej štruktúry usiluje atraktívnou, modernou a progresívnou formou cez historické súvislosti otvárať témy rezonujúce aj v súčasnosti. Prináša aj moderné podujatia, ktoré zasadzuje a prepája s historickými lokalitami pod svojou správou.
www.muzeumbratislava.sk

 

1. Martin PUTNA a kol., Homosexualita v dějinách české kultury, Praha 2011.
Jan SEIDL a kolektiv, Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti, Brno 2012.
Pavel HIML – Jan SEIDL – Franz SCHINDLER (edd.), „Miluji tvory svého pohlaví“, Praha 2013. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Ach, tie obaly – Whistle Blower Tea Co.

Jako rostoucí společnost na přeplněném trhu, Whistler Blower Tea Co. chtěli vyniknout jako prémiový čaj se značkou, která…