Skript pre vkladanie EAN-13 a ISBN kódov – InDesign

Skript pre vkladanie EAN-13 kódov bol vytvorený modifikáciou voľne prístupného skriptu EANDesign (verzia 1.03b) – zároveň vám ho ponúkame na stiahnutie, ktorý vytvoril francúzsky autor Marc Autret. Skript je pôvodne jazykovo lokalizovaný do angličtiny, francúzštiny, k čomu sme pridali aj lokalizáciu do slovenčiny (je nastavená pre české verzie InDesignu).


Vkladaný čiarový kód je plne kompatibilný so štandardom EAN-13 (http://www.gs1.org/barcodes/ean-upc), pričom sa pri jeho vkladaní verifikuje a prípadne opraví kontrolné číslo kódu. Skript umožňuje nielen vkladanie, ale aj modifikáciu už vloženého čiarového kódu (pokiaľ bol vytvorený týmto skriptom).

09-Oprava-kontrolneho-cisla

Pre vypisovanie číslic pod kódom nie je skript viazaný na žiadne inštalované písma, ale má priamo v sebe zabudované obrysy číslic písiem OCR-B, Myriad, Arial a CenturyGothic. Tieto písma obsahuje aj skript EANDesign, avšak previedli sme ich redefiníciu a doplnili o znak „>“.

Okrem toho sú v skripte zabudované dve nové pseudo-písma – Null a Dash, ktoré sú primárne určené pre tých používateľov, ktorí si chcú (ak vôbec) vložiť číslice sami (napr. ak chcú použiť „skákavé“ číslice).

Pseudo-písmo Null je v skutočnosti prázdna definícia číslic a znaku „>“, ktorá má za následok, že sa pod vloženým kódom nevypíšu žiadne číslice a, samozrejme, pri jeho použití strácajú zmysel nastavenia pre vypisovanie číslic.

V pseudo-písme Dash sú namiesto číslic a znaku „>“ zadefinované iba obrysy pomlčky. Toto pseudo-písmo je určené predovšetkým pre tých používateľov, ktorí chcú, aby bol čiarový kód vykreslený v plnej šírke (teda akoby aj s číslicami a prípadne aj s ochrannou zónou). Samozrejme, hlavne pri tomto „písme“ netreba zabudnúť na výber voľby „Neviditeľne“ (uvádzame nižšie).

01-Skenovanie-ponuka

Zoznam písiem však nie je ohraničený, skript umožňuje pridať ľubovoľné nové písmo (množstvo je teoreticky neobmedzené). Stačí, ak označíte (hoci aj prázdny) textový rámec a spustíte skript. V tomto prípade vám skript ponúkne naskenovanie a uloženie obrysov číslic aktuálneho písma do systémovej schránky. Upozorňujeme, že skript pri skenovaní v textovom rámci zmaže všetok text – po skenovaní tam zostane znak „>“ – čo je dôsledok spôsobu skenovania písma.

02-Skenovanie-ukoncene

Pri skenovaní je ďalej potrebné, aby boli nastavené „neskákavé“ číslice, pretože skript ich vykresľuje v rovnakej výške bez ohľadu na pôvodnú definíciu, takže „skákavé“ číslice deformuje. Z uvedeného dôvodu je vhodné, aby ste si pred skenovaním v príslušnom rámci napísali všetky číslice.

05-Ukazka-Preissig-vlavo-skakave-vpravo-neskakave

Pokiaľ voľbu potvrdíte, skript vytvorí v systémovej schránke funkciu „TdigFont.prototype._setFontXXX“, ktorá obsahuje definíciu obrysov číslic a znaku „>“. V ďalšom kroku musíte otvoriť zdrojový súbor „EAN13_ISBN.jsx“ a uvedenú funkciu do neho vložiť (CTRL+V). V názve funkcie zmeňte „XXX“ na vami požadovaný názov písma a tento názov vložte aj do zoznamu písiem.

03-Vlozenie-funckie-do-skriptu

04-Premenovana-funkcia-v-skripte

V zozname musia byť názvy vložené do programátorských úvodzoviek (“”) a oddelené čiarkou. V akom poradí je zoznam písiem urobený, v takom sú ponúkané v rozbaľovacom zozname pri ich výbere. V názve nemôžete použiť medzery, pomlčky a pod., iba písmená, číslice a prípadne znak podčiarknutia (_).

Vkladanie nových písiem nie je síce používateľsky pohodlné, avšak vzhľadom na nulovú cenu robí tento skript aj v tomto smere jedinečným. Pretože sa príslušné miesta nachádzajú v úvode skriptu a skript je dostatočne okomentovaný, nie je to neprekonateľná práca aj pre „neprogramátorov“.

06-Vlozenie-noveho-kodu-bez-oznaceneho-ramca

Pred vložením či modifikáciou čiarového kódu sa otvorí dialógové okno, v ktorom zadávate vlastný EAN-13 (prednastavený ako ISBN) kód, rotáciu kódu, rozmery a nastavujete spôsob vykreslenia číslic. Na tomto mieste sa nebudeme podrobne zaoberať všetkými možnosťami nastavenia, ale spomenieme hlavne pridané funkcie a možnosti. Zároveň upozorňujeme, že položky dialógového okna sa menia v závislosti od toho, či vkladáte nový kód bez označenia nejakého rámca ako šablóny alebo s jeho označením a podľa toho, či je označený rámec čiarový kód vytvorený týmto skriptom alebo nie.

07-Vlozenie-noveho-kodu-ak-je-oznaceny-ramec

Ako prednastavená hodnota kódu (pokiaľ ešte nie je definovaný) je údaj „978-80-XXXXXX-Y-K“ pre slovenskú jazykovú lokalizáciu, „978-2-XXXXX-YYY-K“ pre francúzsku a „978-0-XXXXX-YYY-K“ pre anglickú. Ak je v dokumente definovaná textová premenná „ISBN“, použije sa jej hodnota a, samozrejme, pokiaľ modifikujete už existujúci kód, použije sa jeho hodnota. Naznačené spojovníky sú iba orientačné, pri vlastnom zadávaní kódu ich môžete zadať tak, ako sú určené v konkrétnom ISBN. V tomto smere nie je možná automatizácia, pretože norma pre ISBN je značne voľná a aj v našom prostredí sa môžete stretnúť s viacerými tvarmi (978-80-12345-67-8, 978-80-123456-7-8, 978-80-1234-567-8, atď.).

08-Modifikacia-kodu

Pokiaľ modifikujete otočený čiarový kód, po spustení skriptu sa otočí do „nulovej“ polohy, čo je nevyhnutné pre vlastné vykreslenie. Pravdaže, uhol jeho natočenia sa v tomto prípade prednastaví do údaju o rotácii, takže si príslušný uhol nemusíte pamätať.

K vykresľovaniu číslic bolo pridaných niekoľko volieb – „Neviditeľne“ a „Indikátor ochrannej (Quiet) zóny (>)“. Výber „Neviditeľne“ spôsobí, že sa číslice vykreslia neviditeľnou farbou (dôležité hlavne pre pseudo-písmo Dash) a výber „Indikátor ochrannej (Quiet) zóny (>)“ spôsobí vypísanie znaku „>“ na konci čiarového kódu. Znak „>“ sme doplnili do pôvodných funkcií s definíciou obrysov číslic a je skenovaný aj pri vkladaní nových písiem do skriptu.

Pri vlastnom vykresľovaní okrem uvedených obsahuje skript viacero iných funkcií (veľkosť podľa vybraného rámca s možnosťou jeho ponechania alebo vymazania)

Okrem vykreslenia kódu sa v dokumente automaticky definuje a modifikuje päť textových premenných: ISBN, EAN, EAN1, EAN2 a EAN3. Premenná ISBN obsahuje kód v ISBN tvare, v akom ste ho zadali. Premenná EAN obsahuje EAN-13 kód. Premenné EAN1 až EAN3 sú určené pre používateľov, ktorí si chcú vložiť číslice sami a obsahujú zložky kódu EAN-13: EAN1 obsahuje prvú číslicu kódu, EAN2 druhú až siedmu a EAN3 obsahuje posledných šesť číslic.

10-Vkladanie-premennej

Použitím textových premenných dosiahnete jednoduchú synchronizáciu údajov medzi vloženým čiarovým kódom a vypísaným textom s ISBN a EAN (či jeho zložkami). Pre pohodlnejšie vkladanie textových premenných na aktuálnu pozíciu v textovom rámci pripájame zároveň skript, ktorý bol zverejnený na fóre adobe.com (https://forums.adobe.com/thread/323557).

11-Po-vlozeni-premennej

stiahnuť skript

update – nové možnosti

 

Július Pastierik
preludi.eu
ru.preludi.eu
obchod.preludi.eu

1 comment
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

October Big Bundle iba za 39 dolárov!

Október je pomaly ale isto v polovici a my pre vás máme tip October Big Bundle. Môžete ho nájsť na…
pokračovanie článku

Pekný branding I. – Smrdí ryba od hlavy?

Niekedy nemusí smrdieť vôbec. Ako v prípade brandingu, ktorý vám dnes predstavíme. Stojí za ním dvojica dizajnérov – Cameron…
pokračovanie článku

Shtoor je odteraz Štúr

Sieť kaviarní Shtoor, nedávno spustila rozsiahly redizajn. Mení názov, logotyp aj vzhľad interiéru. Pôvodné meno, ktoré spočívalo v slovnej…
pokračovanie článku

Raňajkové Dizajn MENU – Europapier Slovensko

Spoločnosť Europapier Slovensko si Vás dovoľuje spolu s partnermi srdečne pozvať na raňajky plné čerstvých noviniek a vizuálnych lahôdok z oblasti…