Ekoplagát v Žiline stále kráča ďalej

Na jeseň tohto roku sa v Žiline uskutoční už 13. ročník Ekoplagátu, medzinárodného trienále, ktoré predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. Ešte stále máte čas prihlásiť aj svoj plagát, termín uzávierky je stanovený na 10. septembra.

Prvé trienále Ekoplagát sa v Žiline uskutočnilo už v roku 1978. Bolo prvým medzinárodným podujatím s tematikou ochrany a životného prostredia vo svete. Jeho gestorom je Ministerstvo životného prostredia SR, hlavným usporiadateľom Správa NP Malá Fatra vo Varíne. Spoluusporiadateľom je Považská galéria umenia v Žiline.

Počas jeho existencie sa na ňom zúčastňovali renomované osobnosti plagátu zo všetkých svetadielov. Spomeniem aspoň niektorých: S. Fukuda, So Tsutomu (Japonsko), D.S. Hong, H.D. Chung (Kórea), F. Chen, Y. Zhang (Čína), M. Saeedi (Irán), J. R. Lillash (USA),
K. Staeck, L. Drewinski, U. Loesch (Nemecko), F. Hundertwaser, P. Felder (Rakúsko),
N. Troxler (Švajčiarsko), J. Machado (Portugalsko), S. Courtois (Francúzsko), E. Chojna,
T. Kipka (Poľsko), O. Veklenko (Ukrajina), I. Klemencov (Litva), El Fantasma de Heredia (Argentína), Y. Lemel (Izrael), W. Haddad (Jordánsko), Ch. Maviyane-Davies (Zimbabwe), T. Pap, P. Pócs (Maďarsko), z Česka a Slovenska D. Kučerová, J. Světlík, I. Hudcovič,
A. Haščák, B. Tobolová.

Ostatné, v poradí už 12. trienále, ktoré prebiehalo od 3. 11 do 4. 12. 2011 a pripravovalo sa v skrátených časových podmienkach, sa mohlo uskutočniť až vďaka finančnej podpore od Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) a Ministerstva životného prostredia SR.

Jeho súčasťou bola kolekcia plagátov nositeľa Grand Prix predchádzajúceho trienále Ekoplagát 2008 – Tomasza Kipku z Poľska.

Entuziazmus a úsilie pracovného týmu posilnil, napriek krátkemu času na prípravu, nečakaný záujem umelcov. Výstavu oboslalo 73 autorov z 21 krajín so 180 plagátmi. Výberová porota vybrala 126 plagátov od 62 grafikov z 18 krajín. Boli medzi nimi renomovaní autori i veľa mladých grafických dizajnérov, ktorí sa v rokoch začiatkov Ekoplagátu ešte len narodili. Najrozsiahlejšie bol zastúpený Irán a Poľsko.

Expozícii dominovali témy vody, strata rovnováhy v prírode, dôsledky klimatických zmien, havárie jadrových elektrární. Odhaľovali náš slepý egoizmus a nenásytnosť konzumu.

Vo forme plagátov autori pracovali najmä s obrazovou skratkou a jej symbolikou. Umelci pochádzali z rôznych kultúr, ale zároveň ich dnes už ovplyvňujú možnosti globalizácie. Videli sme, že sa mení postoj k autorskému rukopisu a že narastá šírka a bohatosť výtvarných názorov, založených hlavne na obraze.

Medzinárodná porota konštatovala vyrovnanú úroveň prehliadky a ocenila organizačnú prácu usporiadateľov. Vyzvala a podporila organizátorov, aby naďalej pokračovali v tomto podujatí, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu a ohlas v medzinárodnom meradle.

Grand Prix Ekoplagát 2011 získal mladý I. Klemencov (nar. 1989, Litva), 1. cenu M. Saeedi (1979, Irán), 2. cenu   A. Haščák (1976, SR), 3. cenu F. Chen (1959, USA), Cenu Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) M. Urbańczyk (1981, PR), Čestné uznania W. Korkuć (1967, PR) a S. Ling-Hung Shin (1963, Taiwan).

Už pomaly uplynie 36 rokov od prvého trienále Ekoplagát v Žiline na Slovensku. Postoj a účasť umelcov na podujatí a záujem verejnosti o výstavy nás stále presviedčajú o jeho stálom zmysle, potrebe a dodávajú nám silu a energiu aj k príprave tohoročného, už v poradí trinásteho Ekoplagátu 2014.

Dana Doricová
kurátor trienále

 

Prihlášku, štítky na diela a  súťažný poriadok Ekoplagátu 2014 si môžete stiahnuť na: www.npmalafatra.sk/ekoplagat/a2014

Víťazné práce z posledného ročníka:

01_ILJA_KLEMENCOV

 Grand Prix Ekoplagát 2011: Klemencov Ilja

 

SAEEDI MEHDI -be kind to all.Iran

1. cena: Saeedi Mehdi

 

HASCAK Andrej_STOP_DEFORESTATION_1_2010

2. cena: Haščák Andrej

 

Happy New Year of the Tiger

3. cena: Chen Fang

 

peace for environment

Cena CWI, Karpatskej iniciatívy pre mokrade: Urbańczyk Marcin

 

KORKUC_WOJCIECH

Čestné uznania poroty: Korkuć Wojciech

 

SHIH-LING-HUNG-SOFIA-sole are our roots-TAIVAN

Čestné uznania poroty: Shin Ling-Hung, Sophia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Fotoštúdio, ktoré si zbalíte so sebou

Tvorcami tejto vychytávky sú ľudia z dizajnérskeho štúdia Orange Monkie, ktorý sa tomuto projektu venujú už dlhšie. Foldio3 predstavuje…