X line

Čiara, ktorá označuje vrchol malých písmen typu x, ktoré neobsahujú presahy. Ide o vrchnú hranicu X-height.