Width

Na základe tejto hodnoty rozlišujeme, či je určité písmo rozšírené alebo stlačené vo vodorovnej línii. Varianty: Condensed, Normal Extended.