Tab marker

Malé znaky, ktoré  môžeme násjť na pravítkach v programoch na úpravu textu. Slúžia na definovanie intervalov tabulatúry (tzv. „tab stops“). Tab stops následne určujú polohu, do ktorej sa pohne insertion point („I“) v momente, kedy užívateľ stlačí klávesu „Tab“.