Set-width

Šírka písmena a priestoru, ktorý ho tesne obopína. Tento priestor pomáha definovať umiestnenie riadku textu v celom bloku. Niektoré programy majú funkciu, ktorá umožňuje bližšie nastaviť túto hodnotu.