RIP

Raster Image Processor. Konvertuje texty a grafiku do rastrovaných obrázkov, ktoré sa využívajú ako východisko pre tlač.