Right justified

Písmo ktoré je zarovnané k pravému okraju. Označuje sa aj ako „flush right“.