Rendering

Vykresľovanie rastrovaných pixelov na displeji monitora. Zahŕňa grafické elementy aj text. Nazýva sa i rasterizácia.